iso50001 award

Salaspils novada dome uztic SIA Salaspils Siltums uzsākt ēku atjaunošanas un siltināšanas procesu

[..]  2015. gada 15. aprīlī Salaspils novada dome pieņēma lēmumu, kas paredz atļaut pašvaldības kapitālsabiedrībai "Salaspils Siltums" uzsākt jaunu komercdarbības veidu – enerģijas apsaimniekošanu, kas ietver ēku atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu

daudzdzīvokļu ēku sektorā Salaspils novadā.

Tādējādi ir "ielikts pamatakmens" daudzdzīvokļu dzīvojamo māju siltināšanas un renovācijas programmai Salaspils novadā, jo brīdī, kad būs pieejams finansējums no Eiropas Savienības struktūrfondiem vai citiem finansējuma avotiem, daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanu un renovāciju būs iespējams veikt, izmantojot SIA "Salaspils Siltums" sniegto pakalpojumu.

Pamatmērķis ir radīt iespēju Salaspils novada iedzīvotājiem daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanai un renovācijai iegūt lētāku finansējumu, kā arī nodrošināt caurskatāmu, uzticamu un drošu pakalpojumu no pašvaldības uzņēmuma puses. Jāņem vērā, ka viens no pamatmērķiem ir ne tikai panākt energoefektivitātes paaugstināšanu daudzdzīvokļu dzīvojamajās ēkās, bet gan to apvienot ar ēku vispārējo renovāciju, kas ļautu ne tikai samazināt siltumenerģijas patēriņu, bet arī nodrošinātu ēku konstruktīvo atjaunošanu. Tādējādi tiktu panākts maksimālais rezultāts - taupīta siltumenerģija un nodrošināta dzīvojamo māju ilgtspēja, kā arī tiktu palielināta nekustamā īpašuma vērtība. Jau šobrīd SIA "Salaspils Siltums" veic sagatavošanas darbus jaunās ēku siltināšanas programmas uzsākšanai, un, iespējams, jau šī gada laikā tiks realizēti pirmie projekti - pašvaldības uzņēmums renovēs un “siltinās” vairākas ēkas Salaspils novadā.

Raivis Anspaks, Salaspils novada domes Dzīvokļu komitejas priekšsēdētājs.


Avots: www.salaspils.lv