iso50001 award

Salaspils Siltums – darba organizators ēku atjaunošanas un siltināšanas procesā

Salaspilī ir liela iedzīvotāju interese atjaunot un siltināt savu māju. Vairāku māju iedzīvotāji pilnvarojuši Salaspils Siltumu uzsākt sagatavošanās darbus, tāpēc organizēts konkurss un šobrīd notiek pārrunas ar pretendentiem.

 

Jaunumi siltināšanas un atjaunošanas jautājumos Salaspilī:

Aprīlī sešu Salaspils māju iedzīvotāji izteica vēlmi atjaunot un siltināt savu māju.

Atsaucoties iedzīvotāju aicinājumam, Salaspils Siltuma darbinieki rīko tikšanos māju pārvaldniekiem un pārstāvjiem, lai izstāstītu, kā notiek mājas atjaunošana un siltināšana, un kā tai gatavoties.

Līdz Maija beigām mājas pārvaldnieki aptaujā iedzīvotājus par iespēju uzsākt sagatavošanās darbus mājas atjaunošanai un siltināšanai.

 

Sagatavošanās darbi ir mājas energoaudits, tehniskā apsekošana un tehniskā projekta izstrāde.

     

Trīs mājas ieinteresēti ir vairāk kā 75% iedzīvotāju, kuri pilnvaro Salaspils Siltumu uzsākt sagatavošanās darbus.

Maija beigās Salaspils Siltums organizē konkursu sagatavošanās atjaunošanai un siltināšanai darbu veikšanai trīs mājās ar lielāko interesentu skaitu.

Šonedēļ tiek apzināti pieteikušies pretendenti un notiek sarunu procedūra, kuras rezultātā tiks noskaidrots uzvarētājs, kurš veiks sagatavošanās darbus atjaunošanai un siltināšanai - māju energoauditu, tehnisko apsekošanu un tehniskā projekta izstrādi.

 

Salaspils Siltumam atjaunošanas darbu uzsākšanai vajadzīgs mājas pilnvarojums, kas nozīmē, ka vismaz 75% mājas iedzīvotāju ir jāparakstās, ka viņi piekrīt, ka Salaspils Siltums uzsāks darbu pie mājas atjaunošanas un siltināšanas.

 

Vai Tu arī esi ieinteresēts atjaunot savu māju?

Mājas pārstāvi gaidām Salaspils Siltuma ēku atjaunošanas un energoefektivitātes nodaļā – 3. stāvs, 301. kabinets.

 

Autors: "Salaspils Siltums", SIA