iso50001 award

Kas ir tehniskā apsekošana?

Tehniskā apsekošana ir būvdarbu priekšizpētes novērtējums. Ja energoaudita mērķis ir noskaidrot to, cik daudz enerģijas šobrīd ēka “tērē” un izstrādāt stratēģiju šo tēriņu samazināšanai, tad tehniskajā apsekojumā uzmanību pievērš mājas konstrukcijām, to stabilitātei un drošībai.

Tehniskā apsekojuma mērķis ir apkopot informāciju par būves stāvokli, lai būtu skaidrs, kas tieši jāatjauno.

Tehniskajā apsekojumā parasti iekļauj vispārīgas ziņas par ēku (sākot ar tās platību un beidzot ar gadu, kad tā nodota ekspluatācijā), teritoriālo plānojumu, teritorijas labiekārtojumus, apraksta būves daļas (pamatu, sienu, šuvju stāvokli u.tml.), veic ventilācijas, ūdens un apkures sistēmu novērtējumu, un vēl daudz ko citu, apskatot māju gan kopumā, gan pievēršot uzmanību, piemēram, radiatoru stāvoklim dzīvokļos.
 
Tehnisko apsekošanu veic sertificēts speciālists vai speciālistu komanda, kuri apsekojuma beigās izdara secinājumus un izstrādā ieteikumus ēkas stāvokļa uzlabošanai.

Balstoties energoauditā un tehniskajā apsekojumā tiek izstrādāts tehniskais projekts mājas atjaunošanai un siltināšanai.

 

Autors: "Salaspils Siltums", SIA