iso50001 award

Kas ir tehniskais projekts?

Tehniskais projekts - dokumentu kopums, ko akceptē būvvalde. Ja būvvalde akceptē tehnisko projektu, tad to var iesniegt būvatļaujas saņemšanai, kas ir nepieciešamais dokuments būvniecības uzsākšanai.

 


Tehniskais projekts nosaka visus nepieciešamos tehniskos pasākumus būvdarbu laikā. Tehniskajā projektā tiek iekļauta šāda informācija:

  • vispārīgās daļas (būvprojektēšanas izejmateriāli -  būves tehniskās apsekošanas un inventarizācijas materiāli,  zemesgabala izpētes materiāli, pamatu un nesošo sienu plāni, konstruktīvo mezglu un elementu rasējumi);
  • arhitektūras daļas (mājas fasāde, stāvu plāni, jumta plāni, mājas griezumi);
  • konstruktīvās un inženiertehniskās daļas (apkure, ventilācija, ūdens, kanalizācija, elektroapgādes izvietojums);
  • inženierkomunikāciju sadaļām un vides aizsardzības pasākumiem (energoefektivitātes pasākumi).

Ja pēc būvatļaujas saņemšanas, būvdarbu veikšanas laikā, mainās tehniskā projekta izstrādes plāns, tad saskaņā ar likumdošanu, tas ir jāiesniedz būvvaldē atkārtoti.

 

Autors: "Salaspils Siltums", SIA