iso50001 award

Kopīpašums daudzdzīvokļu mājā

Kas ir mājas kopīpašums? Kurš par to ir atbildīgs?

Daudzdzīvokļu mājas kopīpašums ir ārsienas, dzīvokļus atdalošās sienas, jumts, bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas, kā arī logi, durvis, komunikācijas, iekārtas un citi ar mājas ekspluatāciju funkcionāli nedalāmi saistītie elementi,

kas nepieder pie dzīvokļa, kā arī zemes gabals uz kura atrodas māja, ja tas nav citas fiziskās vai juridiskās personas īpašumā.

Latvijas likums "Par dzīvokļa īpašumu" nosaka, ka visu dzīvokļu īpašnieku pienākums ir piedalīties mājas kopīpašuma pārvaldīšanā un apsaimniekošanā. Pārvaldīšana un apsaimniekošana drīkst notikt tikai organizējot dzīvokļu īpašnieku kopsapulces, kur par jebkuru lēmumu ir jānobalso vairāk kā pusei daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku. Tātad katrs no mums ir atbildīgs ne tikai par sava dzīvokļa stāvokli un tam tieši piesaistītajām mājas daļām, bet par visu māju. Pirmajam stāvam jādomā arī par jumta stāvokli un pēdējam par to, kas notiek pagrabā.
 
Turklāt – kopsapulces lēmums ir saistošs visiem mājas iedzīvotājiem, pat ja viņi nav atnākuši uz sapulci vai balsojuši pret. Ja lielākā daļa nobalso par kādu lēmumu saistībā ar mājas kopīpašumu, tad citiem tas ir jāievēro.

 

Autors: "Salaspils Siltums", SIA