iso50001 award

Seminārs par ēku siltināšanu un atjaunošanu

2016. gada 20. jūlijā pēc Salaspils pilsētas iedzīvotāju iniciatīvas tika sarīkots un novadīts otrais izglītojošais seminārs par "Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanu", kas norisinājās Salaspils k/n "Enerģētiķis", piedaloties galvenokārt Daugavas ielas 1 ēkas iedzīvotājiem.

 

Seminārā piedalījās ap 30 dzīvokļu pārstāvjiem, kas 90 dzīvokļu ēkai ir uzskatāms par zemu apmeklējumu un vājo intereses apliecinājumu par ēku renovāciju. Jāpiezīmē gan, ka klātesošie izrādīja lielu interesi par programmu, uzdodot dažāda rakstura saistošus jautājumus, semināra laikā izvērtās vairākas diskusijas brīžiem "pāraugot" kaislīgos strīdos.

Semināra laikā tika apspriestas un izskaidrotas šādas tēmas:

  • Projekta sagatavošana un iesniegšana ALTUM;
  • Atbalsta piešķiršanas nosacījumi;
  • "Grants" un tā iespējamie apjomi to saņemšanas nosacījumi. Pasākumu īstenošanas ekonomiskais pamatojums;
  • Kurš ir tiesīgs realizēt programmu;
  • Projekta realizācija sadarbībā ar SIA "Salaspils Siltums";
  • Tehniskie risinājumi.

Nākamo semināru paredzēts organizēt septembrī. Tiek aicināts ikviens interesents. Aktuālo informāciju lūgums meklēt šajā sadaļā.