iso50001 award

Informē par daudzdzīvokļu māju siltināšanas nosacījumiem

15.martā Salaspilī notika seminārs "Daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana. Nosacījumi, renovācijas process un kvalitāte". Semināru organizēja Ekonomikas ministrija un AS "Attīstības finanšu institūcija Altum", kopā ar pārstāvjiem no SIA "Salaspils Siltums" un AS "Citadele".

siltinasanaKlātesošie tika iepazīstināti ar programmas nosacījumiem, uzzināja, kādēļ ir izdevīgi veikt energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un kādu atbalstu sniedz Salaspils novada pašvaldība un SIA "Salaspils Siltums".

Kāpēc nepieciešams paaugstināt energoefektivitāti?

Vairums Salaspils iedzīvotāju dzīvo padomju laikā būvētās daudzstāvu dzīvojamās mājās. To tehniskais stāvoklis un inženiersistēmas laika gaitā ir novecojušas, kā arī ir vērojami lieli siltuma zudumi. Šīs problēmas ir iespējams atrisināt – renovējot māju! Māja kļūs ne vien pievilcīgāka, bet arī energoefektīvāka – samazināsies izdevumi par siltumu.

Dāvinājums - līdz 50% no attiecināmajām izmaksām

Lai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanu, ir pieejams valsts atbalsts granta jeb dāvinājuma veidā. Šo programmu finansē ERAF Eiropas Reģionālās attīstības fonds (ERAF) un Latvijas valsts. Grants katrai mājai tiek piešķirts no 35% līdz 50% apmērā no tām izmaksām, kas nodrošina siltumenerģijas ietaupījumu, piemēram:

      • Būvdarbi ēkas norobežojošās konstrukcijās un koplietošanas telpās;
      • Inženiersistēmu izveide un atjaunošana: apkure, karstā ūdens sistēma;
      • Autoruzraudzība, būvuzraudzība, projektu vadība u.c.

Lai uzzinātu granta apmēru, ir jāiesniedz projekta pieteikums ALTUM, pievienojot nepieciešamo tehnisko dokumentāciju.

Salaspilī – papildu līdzfinansējums līdz 15 000 Eur un atbalsts projektu vadībā

Lai uzsāktu dalību programmā un noskaidrotu granta apmēru jūsu mājai, ir nepieciešams sagatavot tehnisko dokumentāciju, kas sevī ietver mājas tehnisko apsekošanu un energoauditu. Lai šis process iedzīvotājiem būtu vieglāks, Salaspils novada pašvaldība ir izstrādājusi īpašu atbalsta sistēmu. Pirmkārt, katrai mājai ir pieejams līdzfinansējums līdz 15 000 Eur sākotnējo izdevumu segšanai. Visus sākotnējos izdevumus par tehnisko apsekošanu, energoauditu u.c. darbiem "avansā" apmaksā SIA "Salaspils Siltums". Pēc renovācijas pabeigšanas šie izdevumi tiek segti no pašvaldības līdzfinansējuma. Tas nozīmē, ka mājai nav nepieciešami sākotnējie naudas uzkrājumi, lai uzsāktu dalību programmā. Otrkārt, Salaspils novada pašvaldība ir deleģējusi SIA "Salaspils Siltums" uzņemties ēku atjaunošanas projektu vadību, uzraudzību un visas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu. Tas kalpo kā papildu garantija, ka būvniecības darbi tiks veikti kvalitatīvi.

Kā uzsākt savas mājas atjaunošanu, sadarbojoties ar SIA "Salaspils Siltums"?

Lai uzsāktu dalību programmā ar SIA "Salaspils Siltums", dzīvokļu īpašniekiem ar jāorganizē balsojums (2/3 "par") un jāpilnvaro mājas pārstāvis (juridiska persona) uzsākt dalību projektā, kā arī jānoslēdz vienošanās ar SIA "Salaspils Siltums". Šī vienošanās paredz, ka jūs saņemsiet bezmaksas konsultācijas un atbalstu visu jautājumu risināšanā, kas saistās ar jūsu mājas atjaunošanas projektu. Visus turpmākos darbus palīdzēs organizēt SIA "Salaspils Siltums", sadarbojoties ar mājas pilnvaroto pārstāvi. Mājas pirmais balsojums ir nepieciešams tikai procesa uzsākšanai un pieteikuma dokumentācijas sagatavošanai! Gala lēmumu par renovāciju māja pieņems otrajā balsojumā, kad būs veikti visi priekšdarbi, zināms granta apmērs un precīzas atjaunošanas darbu izmaksas.

Kur saņemt papildu informāciju?

Konsultācijas par renovācijas nosacījumiem un aptaujas veidnes ir iespējams saņemt, sazinoties ar SIA "Salaspils Siltums" Energoefektivitātes nodaļas speciālistiem: projektu vadītāju Renāti Bražinsku - renate@salaspilssiltums.lv, tel. 29227651, un būvniecības speciālistu Andreju Semjonovu - andrejs@salaspilssiltums.lv, mob.tel. 25616621. Aktuālākā informācija par ēku atjaunošanu Salaspilī - www.salaspilssiltums.lv un www.facebook.lv.