iso50001 award

Salaspilī pieejamais atbalsts māju siltināšanai - līdz 15000 eiro

Lai sekmētu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļu īpašniekus vairāk iesaistīties savu māju siltināšanā un veicinātu pieņemt kopības lēmumus par energoefektivitātes pasākumu,

t.sk. arī siltināšanas darbu veikšanu ēkā, ir palielināts minimālais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai no esošajiem 8000 EUR uz 12000 EUR, nemainot maksimālo pašvaldības līdzfinansējuma apmēru.

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs vienai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai paredzēts sākot no 12000 EUR un papildus, rēķinot vienu EUR par katru daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas kopējās platības kvadrātmetru, bet kopā nepārsniedzot 15000 EUR.

Pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts sākotnējo izdevumu segšanai par mājas tehnisko apsekošanu, energoauditu u.c. darbiem, kas ir nepieciešami, lai uzsāktu dalību energoefektivitātes paaugstināšanas programmā.

Atbalsts līdz 15000 eiro tiks piešķirts tikai tad, ja ēkā būs veikti energoefektivitātes pasākumi un tā būs nodota ekspluatācijā. Uzsākot mājas atjaunošanas procesu sadarbībā ar SIA "Salaspils Siltums", sākotnējiem izdevumiem nebūs jātērē mājas uzkrājumi, jo izdevumus par tehniskās dokumentācijas izstrādi avansā segs SIA "Salaspils Siltums".

Pieejamā atbalsta apjomu nosaka grozījumi Salaspils novada domes 2016.gada 8.jūnija saistošajos noteikumos Nr.12/2016 "Par Salaspils novada pašvaldības palīdzības piešķiršanas kārtību energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās".

 

Avots: Salaspils Vēstis