iso50001 award

Interese par renovāciju pieaug – plāno atjaunot 22 mājas

Salaspilī un Saulkalnē ir 119 daudzdzīvokļu mājas, kas ir pieslēgtas centralizētai siltumapgādei. No tām septiņas ir jaunbūves un astoņas – renovētas līdz šim. Pārējām 104 daudzdzīvokļu mājām būtu nepieciešams veikt kapitālo remontu jeb renovāciju.

 

Līdz 2023. gadam iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot valsts līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam, Salaspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katram projektam, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

Uzsākot dalību programmā, viens no priekšnosacījumiem ir ēkas energosertifikāts, kura izstrādei ir nepieciešams saņemt siltumenerģijas piegādātāja izziņu par mājas patērēto siltumenerģijas daudzumu. Uz 2017. gada 16. maiju SIA "Salaspils Siltums" jau izsniedzis 22 šādas izziņas. Tas nozīmē, ka iedzīvotājiem ir interese par savas mājas atjaunošanu un tiek gatavota nepieciešamā dokumentācija, lai pieteiktos valsts atbalstam.

Piecām mājām paredzēts veikt atjaunošanu, projektu vadību uzticot pašvaldības uzņēmumam "Salaspils Siltums" - Daugavas ielā 2, Maskavas ielā 1, Miera ielā 17, 19 un Meža ielā 7. Ja dokumentu izstrāde un saskaņošana ies raiti, jau šīs vasaras beigās redzēsim pirmās šajā plānošanas periodā renovētās daudzdzīvokļu mājas.

Pārējām 17 mājām izziņas ir pieprasījuši apsaimniekošanas uzņēmumi.

Daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu var organizēt gan paši iedzīvotāji, dibinot īpašnieku biedrības, gan arī apsaimniekošanas uzņēmums. Iedzīvotāji var vērsties pēc palīdzības uzņēmumā "Salaspils Siltums", kas nodrošina renovācijas projektu vadību Salaspils un Saulkalnes iedzīvotājiem.

Raksts ir tapis ar Apvārsnis 2020 ES projekta SUNShINE atbalstu, Līguma Nr. 649689.