iso50001 award

“Salaspils Siltums” piedalās LPS Tehnisko problēmu komitejas sēdē, stāstot par ēku renovāciju Salaspilī

Trešdien, 10. maijā, notika Latvijas Pašvaldību savienības Tehnisko problēmu komitejas sēde un projekta CITYnvest seminārs, kurā piedalījās pārstāvji no Salaspils pašvaldības uzņēmuma "Salaspils Siltums" -

Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītāja Renāte Bražinska un būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs.

Seminārā "Inovatīvie finanšu mehānismi energoefektivitātes projektiem Latvijā" ēku siltināšanas jautājumi tika skatīti plašākā kontekstā, analizējot Latvijas situāciju kopumā, Liepājas un Salaspils labās prakses piemērus, kā arī ārvalstu pieredzi ēku siltināšanas jomā. Papildus tam, uzstājās SUNShINE projekta ietvaros dibinātā LABEEF fonda pārstāvis Harijs Švarcs, kas informēja par fonda darbības mehānismiem un ESCO uzņēmumu jaunajām iespējām Latvijā.

"Salaspils Siltums" būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs stāstīja par Salaspils pieredzi un pašvaldības siltumapgādes uzņēmuma "Salaspils Siltums" atbalstu ēku atjaunošanā.

Ņemot vērā ēku energoefektivitātes svarīgumu Latvijā, šis jautājums detalizēti jau ir ticis skatīts Tehnisko problēmu komitejas sēdēs. Semināra gaitā gūtie secinājumi un ieteikumi papildinās projekta "CITYnvest" rekomendācijas Eiropas Savienības politikas veidotājiem.

Andrejs LPS3

Raksts ir tapis ar Apvārsnis 2020 ES projekta SUNShINE atbalstu, Līguma Nr. 649689.