iso50001 award

Izsludināts būvniecības konkurss daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai Salaspilī, Miera ielā 19

Šodien, 17. maijā, ir izsludināts atklāts konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu īstenošanu Salaspilī –

Miera ielā 19. Šī ir pirmā no piecām daudzdzīvokļu mājām, kurām atjaunošanas projektu vadību veic pašvaldības uzņēmums SIA "Salaspils Siltums".

Daudzdzīvokļu mājā Miera ielā 19 ir plānots veikt ne tikai siltināšanu, bet arī atjaunošanu – konstrukciju pastiprināšanu, lodžiju iestiklošanu, inženierkomunikāciju nomaiņu un citus nepieciešamos remontdarbus.

Tuvākajā laikā tiek plānots izsludināt būvniecības iepirkumus vēl trijām daudzdzīvokļu mājām – Meža iela 7, Maskavas ielā 1 un Miera ielā 17, savukārt mājai Daugavas ielā 2 tiek veikta projekta saskaņošana ar AS "Attīstības finanšu institūcija Altum".

Salaspilī šie ir vieni no pirmajiem projektiem, kuros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks realizēti ar Eiropas struktūrfondu atbalstu jaunajā un, visticamāk, pēdējā plānošanas periodā, kas ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim.

SIA "Salaspils Siltums" Energoefektivitātes nodaļas speciālisti organizēja šo ēku tehnisko apsekošanu, energoauditu, uzraudzīja projektēšanas un citus darbus, kas bija nepieciešami, lai uzsāktu dalību atbalsta programmā. Īpaši jāuzsver paveiktais apjomīgais darbs pie projektu risinājumu saskaņošanas ar ALTUM.

SIA "Salaspils Siltums" arī turpmāk pārstāvēs māju iedzīvotāju intereses, uzraugot būvniecības procesu. Savukārt pēc māju nodošanas ekspluatācijā uzņēmuma darbinieki veiks būvniecības darbu garantijas uzraudzību, ēkas monitoringu un sniegs padomus pareizā ēkas ekspluatācijā un energopārvaldībā.

Līdz 2023. gadam iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot valsts līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam, Salaspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katram projektam, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

Papildu informācija par iepirkumu ir pieejama AS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" mājas lapā.