iso50001 award

Izsludināts būvniecības konkurss daudzdzīvokļu mājas atjaunošanai Miera ielā 17, Salaspilī

29. maijā ir izsludināts atklāts konkurss par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu īstenošanu Salaspilī – Miera ielā 17. Šai mājai atjaunošanas projektu vadību veic pašvaldības uzņēmums SIA "Salaspils Siltums".

Līdz šim būvniecības konkursi jau ir izsludināti daudzdzīvokļu māju atjaunošanai Miera ielā 19, Maskavas ielā 1 un Meža ielā 17.

Daudzdzīvokļu mājās ir plānots veikt ne tikai siltināšanu, bet arī atjaunošanu – konstrukciju pastiprināšanu, lodžiju iestiklošanu, inženierkomunikāciju nomaiņu un citus nepieciešamos remontdarbus.

Salaspilī šie ir vieni no pirmajiem projektiem, kuros energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks realizēti ar Eiropas struktūrfondu atbalstu jaunajā un, visticamāk, pēdējā plānošanas periodā, kas ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim.

SIA "Salaspils Siltums" Energoefektivitātes nodaļas speciālisti organizēja šo ēku tehnisko apsekošanu, energoauditu, uzraudzīja projektēšanas un citus darbus, kas bija nepieciešami, lai uzsāktu dalību atbalsta programmā. Īpaši jāuzsver paveiktais apjomīgais darbs pie projektu risinājumu saskaņošanas ar ALTUM.

SIA "Salaspils Siltums" arī turpmāk pārstāvēs māju iedzīvotāju intereses, uzraugot būvniecības procesu. Savukārt pēc māju nodošanas ekspluatācijā uzņēmuma darbinieki veiks būvniecības darbu garantijas uzraudzību, ēkas monitoringu un sniegs padomus pareizā ēkas ekspluatācijā un energopārvaldībā.

Līdz 2023. gadam iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot valsts līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam, Salaspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katram projektam, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

Papildu informācija par iepirkumu ir pieejama AS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" mājas lapā.