iso50001 award

Atnāksim uz mājas sapulci. Pastāstīsim par renovāciju!

Kāpēc renovācija ir nepieciešama? Kā saņemt ES fondu līdzekļus un Salaspils pašvaldības atbalstu? Kas ir nepieciešams, lai uzsāktu dalību programmā un kādi būs ieguvumi pēc renovācijas?

Uz šiem un citiem jautājumiem par mājas atjaunošanas procesu Jums sniegs atbildes SIA "Salaspils Siltums" speciālisti. Viss, kas ir jādara – mājas pārstāvjiem jāpiesakās konsultācijai, kas tiks organizēta SIA "Salaspils Siltums" telpās, vai jāuzaicina SIA "Salaspils Siltums" pārstāvji uz mājas iedzīvotāju kopsapulci.

Vasara un rudens ir piemērots laiks, lai uzsāktu savas mājas atjaunošanas procesu un tehniskās dokumentācijas sagatavošanu, lai nākamajā būvniecības sezonā varētu veikt būvniecības darbus.  Sagatavošanās procesā tiek veikta ēku tehniskā apsekošana, energoaudits, projektēšanas un citi nepieciešamie priekšdarbi. Ar Salaspils novada pašvaldības deleģējumu šos darbus iedzīvotājiem palīdz organizēt pašvaldības uzņēmums SIA "Salaspils Siltums".

SIA "Salaspils Siltums" speciālisti var apmeklēt mājas organizēto iedzīvotāju kopsapulci un sniegt izsmeļošu informāciju par renovācijas procesu, kā arī atbildēt uz mājas iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem.

Šobrīd iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot ES līdzfinansējumu līdz 50% no projekta attiecināmajām izmaksām. Programmas darbības laiks ir līdz 2022.gadam vai kamēr nav izlietoti šim mērķim piešķirtie 166 miljoni eiro. Papildus tam, Salaspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katrai mājai, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt tikai pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

Saskaņā ar ALTUM sniegto informāciju, kopš programmas sākuma Latvijā ir saņemti jau 142 māju pieteikumi, to skaitā 70 mājas ir saņēmušas pozitīvu  atzinumu par tehnisko dokumentāciju, kas ir zaļā gaisma sākt gatavoties būvdarbiem.  

Jūs varat pieteikties konsultācijai vai uzaicināt speciālistus uz mājas sapulci, vēršoties SIA "Salaspils Siltums" Energoefektivitātes nodaļā:

Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītāja Renāte Bražinska - renate@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 29227651

Energoefektivitātes nodaļas būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs - andrejs@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 25616621

Papildu informāciju var saņemt sadaļā "Siltināšana" kā arī sociālā tīkla Facebook lapā "Salaspils siltina".

Raksts ir tapis ar Apvārsnis 2020 ES projekta SUNShINE atbalstu, Līguma Nr. 649689.