iso50001 award

Aptauja: salaspilieši vēlas renovēt mājas. Galvenie šķēršļi – nespēja vienoties ar kaimiņiem un satraukums par kvalitāti

Laika posmā no 10.līdz 31. jūlijam "Salaspils Siltums" veica aptauju, lai noskaidrotu Salaspils iedzīvotāju viedokli par daudzdzīvokļu māju renovāciju Salaspilī.

Aptaujas anketa bija pieejama Salaspils novada pašvaldības interneta vietnē un sociālajos tīklos, un to aizpildīja 141 respondents. Aptauja noritēja elektroniski, un tajā galvenokārt piedalījās salaspilieši vecumā no 20 līdz 50 gadiem.

aptauja (3)85% aptaujāto norādīja, ka viņu mājai būtu nepieciešams veikt atjaunošanu. Kā svarīgākos ieguvumus iedzīvotāji min siltumenerģijas patēriņa samazinājumu un sakārtotāku dzīvojamo vidi. Galvenie šķēršļi, kas attur salaspiliešus no renovācijas veikšanas, ir satraukums par būvniecības darbu kvalitāti, nespēja vienoties ar kaimiņiem un nevēlēšanās uzņemties papildu finansiālas saistības.

Salaspilieši, kuru mājās jau tika veikta renovācija, ar rezultātu ir apmierināti. 9 no 10 respondentiem iesaka arī citiem veikt savas mājas renovāciju, savukārt par galveno ieguvumu uzskata dzīvokļa vērtības palielināšanos. Grūtības sagādāja samērā sarežģītais dokumentu sagatavošanas process, lai saņemtu atbalstu, kā arī būvnieku uzraudzīšana un būvniecības darbu kontrole.

85% respondentu norādīja, ka labprāt sadarbotos ar pašvaldības uzņēmumu "Salaspils Siltums", lai organizētu savas mājas atjaunošanas darbus. Pēc iedzīvotāju uzaicinājuma "Salaspils Siltums" piedalās māju sapulcēs un palīdz organizēt renovācijas procesu, kas paredz ne tikai nepieciešamo dokumentu sagatavošanu, bet arī būvniecības kvalitātes kontroli.

Kopumā Salaspilieši uzskata, ka renovācija Salaspilī ir nepieciešama, bet tā notiek pārāk gausi. Ļoti pozitīvi tiek vērtēts renovēto māju vizuālais izskats, kas kopumā padara Salaspili sakoptāku un skaistāku.
Aicinām māju iedzīvotājus uzzināt vairāk par renovācijas iespējām, spert pirmo soli un sazināties ar "Salaspils Siltums" speciālistiem, lai saņemtu konsultāciju. Izrādīt iniciatīvu un iniciēt mājas renovācijas procesu var ikviens dzīvokļa īpašnieks, ne tikai mājas vecākais vai apsaimniekošanas uzņēmums.