iso50001 award

Speciālista viedoklis par renovāciju

Andrejs Semjonovs, "Salaspils Siltums" būvniecības speciālists. Lai varētu saņemt ES fondu atbalstu mājas siltināšanai, iedzīvotājiem ir disciplinēti jāveic maksājumi par komunālajiem pakalpojumiem.

Viens galvenajiem renovācijas šķēršļiem ir iedzīvotāju maksātspēja, tostarp māju parādi pakalpojumu sniedzējiem. Ja mājai ir izveidojies parāds, tā neatbilst vienam no galvenajiem nosacījumiem, lai varētu piedalīties siltināšanas programmā.

Andrejs LPS3Strādājot ar renovācijas projektiem Salaspilī, esam saskārušies ar situāciju, ka sākotnējās iedzīvotāju vēlmes par pilnu mājas atjaunošanu bieži nesakrīt ar šim mērķim atvēlēto budžetu. Uzsākot dalību programmā, tiek izteikta vēlme veikt pilnu mājas atjaunošanu, kas būtu pareizi, ņemot vērā namu esošo slikto tehnisko stāvokli. Uzsākam sagatavošanās darbus, paveicam lielu, apjomīgu darbu, bet rezultātā tiek secināts, ka tomēr visus darbus atļauties nevarēs. Tādā gadījumā esam spiesti veikt jau sagatavota un saskaņota projekta optimizāciju, atteikties no daļas vēlamo darbu realizācijas. Tas prasa papildu ieguldījumus – ne tikai finansiālus, bet arī, kas ir svarīgākais, kavē siltināšanas darbu uzsākšanu. Tāpēc, uzsākot dalību programmā, mājas iedzīvotājiem ir jāizvērtē, vai tiešām visus vēlamos darbus viņi būs gatavi apmaksāt. Salaspils pilsēta sniedz palīdzību iedzīvotājiem, deleģējot projektu vadības funkciju "Salaspils Siltums" speciālistiem, tāpēc mēs atbalstām māju iedzīvotājus, konsultējam, līdz nonākam līdz visiem pieņemamam risinājumam.

Konsultējoties ar iedzīvotājiem, kuru mājās jau tika veikta renovācija iepriekšējā plānošanas periodā, secinām, ka ir bijis sarežģīti nodrošināt darbu kvalitāti būvniecības procesā. Pašiem iedzīvotājiem nācies iesaistīties un risināt problēmas ar būvniekiem. Tā nav normāla situācija! Tas parāda, cik svarīga ir būvniecības uzraudzība. Nodrošināt atbilstošu būvdarbu kvalitāti ir iespējams, rūpīgi izvēloties būvuzraugu, kas pārstāvēs mājas intereses. Tad iedzīvotājiem būvniecības process nesagādās galvassāpes.

Gribu uzsvērt, ka "Salaspils Siltums" sniedz iedzīvotājiem palīdzību visā renovācijas procesā, no plānošanas līdz mājas nodošanai ekspluatācijā un vēl vairākus gadus pēc tam.