iso50001 award

10 biežāk uzdotie jautājumi par māju atjaunošanu

Sākoties aukstajam laikam, salaspilieši arvien biežāk aizdomājas par savu māju atjaunošanu un siltināšanu. Atsaucoties uz iedzīvotāju aicinājumiem, SIA “Salaspils Siltums” speciālisti apmeklē māju sapulces un informē par siltināšanas programmu.

Kādi ir visbiežāk uzdotie jautājumi par māju atjaunošanu jeb tautā saukto “renovāciju”?

Redzēju “Salaspils Vēstīs”, ka Salaspilī notiek māju atjaunošana. Bet manai mājai vēl neviens nav piedāvājis “renovēties”! Kāpēc tā?

Izrādīt iniciatīvu un iniciēt mājas atjaunošanu var ikviens dzīvokļa īpašnieks. Viss ir pašu rokās! Dažām mājām šo procesu piedāvā organizēt mājas apsaimniekotājs. Pārējām mājām tas jāorganizē pašu spēkiem, izvirzot pilnvaroto personu, kurai jābūt juridiskam statusam. Pilnvarotā persona var būt, piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrība.

Kāda loma ir “Salaspils Siltums”?

Lai piedalītos programmā, ir jāveic apjomīgs projekta vadības darbs. Ar Eiropas Savienības atbalstu pašvaldības uzņēmumā “Salaspils Siltums” ir izveidota Energoefektivitātes nodaļa, kuras uzdevums ir vadīt ēku atjaunošanas projektus Salaspilī. Nodaļas speciālisti organizē ēku tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanas darbus, iesniedz dokumentus finanšu institūcijā “Altum” un saņem visus nepieciešamos atzinumus, organizē būvniecības un būvuzraudzības iepirkumus, veic būvniecības papildu uzraudzību, kā arī konsultē par ēku ekspluatāciju pēc atjaunošanas.

Vai mājas iedzīvotājiem ir jākļūst par juristiem un inženieriem un “jāskraida” pakaļ būvniekiem, un viss jāorganizē?

Programma ir tik apjomīga, ka nākas risināt dažādus tehniskos un juridiskos jautājumus, sadarboties ar projektētājiem, pārraudzīt būvniecības darbus. Ja savas mājas atjaunošanu uzticēsiet “Salaspils Siltums”, mūsu speciālisti palīdzēs organizēt šos darbus. Lai mājas atjaunošanas process noritētu raiti, ir nepieciešama laba sadarbība starp pilnvaroto personu un “Salaspils Siltums”. Pilnvarotai personai ir jāizskata speciālistu sagatavotie dokumenti, jāinformē mājas iedzīvotāji par renovācijas gaitu, jāorganizē balsošana. Savukārt iedzīvotājiem ir aktīvi jāapmeklē sapulces, kurās tiks pieņemti galvenie lēmumi.

Vai “Salaspils Siltums” pats remontē mājas?

Nē, “Salaspils Siltums” nenodarbojas ar māju remontiem. To veiks būvniecības uzņēmums, ko mājas pārstāvji izvēlēsies konkursa kārtībā.

Vai “Salaspils Siltums” palīdzība ir par velti?

Jā, Salaspils novada iedzīvotājiem “Salaspils Siltums” sniegtais projektu vadības pakalpojums tiek nodrošināts par brīvu. Projektu vadītājs orientējas programmā, plāno un organizē visus neieciešamos darbus, uzrauga to izpildes termiņus un kvalitāti. Tomēr mājai ir jāsedz izdevumi par tehnisko apsekošanu, energoauditu, projektēšanu, autoruzraudzību, būvuzraudzību, kā arī būvniecības izmaksas. Šo darbu veicēji tiek izvēlēti atklāta konkursa kārtībā.

Kādu atbalstu sniedz Salaspils novada pašvaldība?

Salaspils pašvaldība katrai mājai piešķir līdzfinansējumu, sākot no 12 000 eiro, bet nepārsniedzot 15 000 eiro. Šos līdzekļus māja saņem tikai pēc atjaunošanas darbu pabeigšanas. Tomēr, ja atjaunošana tiek veikta sadarbībā ar “Salaspils Siltums”, uzņēmums piedāvā avansā apmaksāt sākotnējos izdevumus par mājas tehnisko apsekošanu, energoauditu u.c. darbiem.

Kāds ir Eiropas Savienības līdzfinansējums?

Līdzfinansējums jeb grants katrai mājai tiek piešķirts no 35% līdz 50% apmērā no tām projekta izmaksām, kas nodrošina siltumenerģijas ietaupījumu. Lai noskaidrotu granta apmēru, ir nepieciešams veikt mājas energoauditu. Altum interneta vietnē (www.altum.lv) ir pieejams energoefektivitātes kalkulators, kur var aprēķināt granta apjomu.

Cik maksā mājas atjaunošana?

Katrai mājai izmaksas ir atšķirīgas, jo mājām ir dažāda platība un tehniskais stāvoklis. Precīzas izmaksas tiks noteiktas tad, kad būs zināmi visi nepieciešamie darbi, saņemta informācija par granta apmēru, iegūti būvniecības un būvuzraudzības iepirkumu rezultāti un saņemts piedāvājums no komercbankām. Par pašu renovāciju tiek balsots tikai tad, kad ir zināmas visas izmaksas.

Gribētu atjaunot māju. Ar ko sākt?

Organizējiet dzīvokļu īpašnieku informatīvo sapulci! “Salaspils Siltums” speciālisti apmeklēs jūsu mājas sapulci un izskaidros, kāds ir renovācijas process, kādu palīdzību piedāvā pašvaldības uzņēmumus “Salaspils Siltums”, un kā var saņemt Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansējumu. Lai uzsāktu dalību programmā, ir nepieciešams, lai 2/3 dzīvokļu īpašnieku nobalso “par” sākuma dokumentācijas sagatavošanu un piekrīt tam, ka pilnvarotā persona paraksta sadarbības līgumu ar “Salaspils Siltums” par projekta vadību.

Mūsu mājā ir iedzīvotāji, kas ir noskaņoti “pret” vai šaubās. Ko darīt?

Šajā gadījumā arī iesakām organizēt informatīvo sapulci un uz to uzaicināt skeptiski noskaņotos kaimiņus. Tas ir vislabākais veids, kā saņemt atbildes uz neskaidriem jautājumiem.
Jūs varat pieteikties konsultācijai vai uzaicināt speciālistus uz mājas sapulci, vēršoties SIA “Salaspils Siltums” Energoefektivitātes nodaļā:

Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītāja Renāte Bražinska - renate@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 29227651

Energoefektivitātes nodaļas būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs - andrejs@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 25616621

Papildu informāciju var saņemt sadaļā “Siltināšana”, kā arī sociālā tīkla Facebook lapā “Salaspils siltina”.