iso50001 award

Miera ielas 17 iedzīvotāji tiekas informatīvā sapulcē

22. novembrī uz informatīvo sapulci sanāca Miera ielas 17 mājas iedzīvotāji. Šīs daudzdzīvokļu mājas atjaunošanas projektu vada pašvaldības uzņēmums SIA "Salaspils Siltums" kopā ar mājas biedrību.

Attēlos: Daudzdzīvokļu māja Miera ielā 17 šobrīd un pēc atjaunošanas (vizualizācija).

Lai iedzīvotājus informētu par projekta virzību, sapulcē piedalījās arī "Salaspils Siltums" būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs.

Sākotnēji šajā daudzdzīvokļu mājā tika plānots veikt ne tikai siltināšanu, bet pilnu atjaunošanu – konstrukciju pastiprināšanu, inženierkomunikāciju nomaiņu, vēdināšanas sistēmas ierīkošanu, lodžiju iestiklošanu un citus nepieciešamos remontdarbus. Tika izstrādāts projekts un saņemti visi nepieciešamie atzinumi, kā arī izsludināts būvniecības konkurss. Taču būvniecības izmaksas izrādījās par lielu mājas iedzīvotājiem. Šobrīd tiek veikta projekta optimizācija, kam sekos jauno risinājumu saskaņošana ALTUM un atkārtots būvniecības iepirkums. Plānots, ka renovācijas darbi mājā tiks veikti 2018.gada vasarā.

Lai tas notiktu, mājas iedzīvotājiem ir jāpieņem vairāki vienoti lēmumi. Piemēram, ir jāvienojas par lodžiju iestiklojuma veidu, "auksto skapju" nepieciešamību un citiem jautājumiem.

Uzsākot savas mājas atjaunošanu, būtu svarīgi izvērtēt, kāda ir iedzīvotāju maksātspēja, un sastādīt prioritāro darbu sarakstu. Gadījumā, ja kopējā izmaksu tāme izrādīsies pārāk liela, no daļas darbu varēs atteikties. "Salaspils Siltums" speciālisti sniedz konsultācijas par iespējamiem risinājumiem, taču par visiem darbiem gala lēmumu pieņem paši iedzīvotāji.

Līdz 2023. gadam iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot valsts līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam, Salaspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katrai mājai, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt pēc būvniecības darbu pabeigšanas, tādēļ "Salaspils Siltums" sākotnējos izdevumus var apmaksāt avansā.

 
 Attēlā: "Salaspils Siltums" Energoefektivitātes nodaļas būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs piedalās mājas iedzīvotāju informatīvajā sapulcē.

Jums ir interese par mājas atjaunošanu? "Salaspils Siltums" speciālisti apmeklēs jūsu mājas sapulci un izskaidros, kāds ir renovācijas process, kādu palīdzību piedāvā pašvaldības uzņēmumus "Salaspils Siltums", un kā var saņemt Eiropas Savienības un pašvaldības līdzfinansējumu.

Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītāja Renāte Bražinska - renate@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 29227651

Energoefektivitātes nodaļas būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs - andrejs@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 25616621

Papildu informāciju var saņemt sadaļā "Siltināšana", kā arī sociālā tīkla Facebook lapā "Salaspils siltina".