iso50001 award

Publiskota informācija par renovācijas projektu gaitu

Turpmāk mūsu mājaslapas sadaļā "Siltināšana/projekti" būs pieejama informācija par māju renovācijas projektu gaitu. Šī informācija ir aktuāla tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir izvēlējušies veikt mājas atjaunošanu sadarbībā ar "Salaspils Siltums".

Būvniecība ir katra projekta noslēguma etaps. Līdz tam ir jāpaveic apjomīgs sagatavošanās darbs - jāizstrādā tehniskā dokumentācija, jāveic būvniecības iepirkums, jāsaņem visi nepieciešamie saskaņojumi u.c. Šos darbus organizē "Salaspils Siltums" speciālisti kopā ar mājas pārstāvjiem. Publiski pieejamā informācija par projekta galvenajiem posmiem palīdzēs visiem iedzīvotājiem būt informētiem par savas mājas renovācijas gaitu.