iso50001 award

Daugavas ielas 2 iedzīvotāji arī ir teikuši “JĀ!” savas mājas atjaunošanai un siltināšanai

Noslēdzot apjomīgo dokumentācijas sagatavošanas posmu, renovācijai ir gatava daudzdzīvokļu ēka Daugavas ielā 2. Plānots, ka darbi tiks uzsākti pavasara nogalē.

Šī gada 12. aprīlī noslēdzās mājas iedzīvotāju balsošanas procedūra, kur tika pieņemts gala lēmums māju atjaunot un siltināt. Šobrīd dokumentācija tiek sniegta ALTUM un komercbankai uz saskaņošanu. Tāpat tiek slēgti līgumi ar būvniecības un būvuzraudzības darbu veicējiem, kas tika izvēlēti atklāta konkursa kārtībā.

Daudzdzīvokļu mājā Daugavas ielā 2 primāri tiks veikti atjaunošanas darbi  – konstrukciju pastiprināšana, inženierkomunikāciju nomaiņa un citi nepieciešamie remontdarbi, lai uzlabotu ēkas tehnisko stāvokli. Lai samazinātu ēkas enerģijas patēriņu, siltināšana arī tiks veikta pilnā apmērā.

Salaspilī šis ir viens no pirmajiem projektiem, kur energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks realizēti ar Eiropas struktūrfondu atbalstu jaunajā un, visticamāk, pēdējā plānošanas periodā, kas ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim.

SIA "Salaspils Siltums" Energoefektivitātes nodaļas speciālisti organizēja šīs ēkas tehnisko apsekošanu, energoauditu, uzraudzīja projektēšanas un citus darbus, kas bija nepieciešami, lai uzsāktu dalību atbalsta programmā. Īpaši jāuzsver paveiktais apjomīgais darbs pie projektu risinājumu saskaņošanas ar ALTUM. Lielu ieguldījumu projekta īstenošanā sniedza mājas biedrības “Daugavas 2” pārstāvji un katrs dzīvokļa īpašnieks, kurš nobalsoja “PAR” projekta īstenošanu.

SIA "Salaspils Siltums" arī turpmāk pārstāvēs mājas iedzīvotāju intereses, uzraugot būvniecības procesu. Savukārt pēc mājas nodošanas ekspluatācijā uzņēmuma darbinieki veiks būvniecības darbu garantijas uzraudzību, ēkas monitoringu un sniegs padomus pareizā ēkas ekspluatācijā un energopārvaldībā.

Līdz 2023. gadam iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot valsts līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam, Salaspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katram projektam, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

Papildu informācija par programmu ir pieejama AS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" mājas lapā.

Kā uzsākt savas mājas renovāciju?

“Salaspils Siltums” speciālisti aktīvi apmeklē māju iedzīvotāju sapulces un informē par programmu un iespēju saņemt līdzfinansējumu. Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzam sazināties ar “Salaspils Siltums” speciālistiem:

Energoefektivitātes nodaļas projektu vadītāja Renāte Bražinska - renate@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 29227651

Energoefektivitātes nodaļas būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs - andrejs@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 25616621

Papildu informāciju var saņemt sadaļā "Siltināšana", kā arī sociālā tīkla Facebook lapā "Salaspils siltina".