iso50001 award

Renovācijas būvdarbi rit pilnā sparā

Šī gada pavasarī tika uzsākti renovācijas būvdarbi divām daudzdzīvokļu mājām Salaspilī sadarbībā ar SIA Salaspils Siltums – Meža ielā 7 un Daugavas ielā 2.

Meža ielas 7 mājai siltināšanas un inženierkomunikāciju nomaiņas darbi aktīvi iet uz priekšu. SIA Ekoteh Būve speciālisti sadarbībā ar mājas iedzīvotājiem spēj veiksmīgi virzīties uz priekšu ar būvdarbiem.

Daugavas ielas 2 mājas primārais uzdevums ir sakārtot ēkas tehnisko – konstruktīvo stāvokli. Uzsākot būvdarbus, visām iesaistītajām pusēm, it sevišķi būvdarbu veicējam SIA Plastik, ir nācies sastapties ar dažāda veida izaicinājumiem, bet tā kā ir piesaistīti daudzi speciālisti, visi izaicinājumi veiksmīgi tiek pārvarēti.

Izsakām abu māju iedzīvotājiem pateicību par viņu sapratni un pacietību, tā kā būvdarbu laikā ir jāsastopas ar neērtībām!