iso50001 award

Radīsim komfortu savā mājoklī

Termoregulators ir ierīce, ar kuras palīdzību iespējams regulēt iekštelpu temperatūru. Pagriežot termoregulatoru uz "3", telpai tiek uzstādīta vidēja temperatūra. Gadījumā, ja vēlas zemāku temperatūru, tad termoregulatoru pagriež uz "2" vai "1", ja augstāku – uz "4" vai "5".

Katrs individuāli var noeksperimentēt ar iestatīto režīmu katram radiatoram, lai noteiktu kurā pozīcijā iestatītais termoregulators sniedz nepieciešamo komfortu. Termoregulatora izmantošana nodrošina efektīvu siltumenerģijas patēriņu un komfortablu iekštelpu temperatūru.

Svarīgi atcerēties, ka radiatorus un termoregulatorus nav ieteicams nosegt ar aizkariem un mēbelēm, jo tādējādi tiks palielināts siltumenerģijas patēriņš un samazināta iekštelpu temperatūra.

Atjaunojot un siltinot māju, noteikti jāatceras par vēdināšanu apkures sezonā. Ja vēdināšanas veids ir atvērts logs, tad jāatceras – jo zemāka temperatūra ir ārā, jo uz īsāku laiku ir jāatver logs. Logu labāk atvērt pilnībā uz piecām minūtēm nevis stundām ilgi turēt pusvirus vēdināšanas režīmā. Kamēr logs ir atvērts, termoregulatoru jānogriež uz minimālo temperatūru, lai veltīgi netērētu siltumu vēdināšanas laikā.