Noslēdzot apjomīgo dokumentācijas sagatavošanas posmu, renovācija tiks uzsākta daudzdzīvokļu mājai Maskavas ielā 1.

Plānots, ka darbi tiks uzsākti drīzumā. Šī gada 29. aprīlī noslēdzās mājas iedzīvotāju balsošanas procedūra, kur tika pieņemts gala lēmums māju atjaunot un siltināt. Šobrīd dokumentācija tiek sniegta ALTUM un komercbankai uz saskaņošanu. Tāpat tiek slēgti līgumi ar būvniecības un būvuzraudzības darbu veicējiem, kas tika izvēlēti atklāta konkursa kārtībā.

Daudzdzīvokļu mājā Maskavas ielā 1 ir plānots veikt ne tikai siltināšanu, bet arī atjaunošanu – konstrukciju pastiprināšanu, lodžiju iestiklošanu, inženierkomunikāciju nomaiņu un citus nepieciešamos remontdarbus.

Salaspilī šis ir viens no pirmajiem projektiem 2019. gadā, kur energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi tiks realizēti ar Eiropas struktūrfondu atbalstu jaunajā un, visticamāk, pēdējā plānošanas periodā, kas ilgs līdz 2022. gada 31. decembrim.

SIA "Salaspils Siltums" Energoefektivitātes nodaļas speciālisti organizēja šīs ēkas tehnisko apsekošanu, energoauditu, uzraudzīja projektēšanas un citus darbus, kas bija nepieciešami, lai uzsāktu dalību atbalsta programmā. Īpaši jāuzsver paveiktais apjomīgais darbs pie projektu risinājumu saskaņošanas ar ALTUM.

SIA "Salaspils Siltums" arī turpmāk pārstāvēs mājas iedzīvotāju intereses, uzraugot būvniecības procesu. Savukārt pēc mājas nodošanas ekspluatācijā uzņēmuma darbinieki veiks būvniecības darbu garantijas uzraudzību, ēkas monitoringu un sniegs padomus pareizā ēkas ekspluatācijā un energopārvaldībā.

Līdz 2023. gadam iedzīvotāji var veikt savas mājas atjaunošanu, saņemot valsts līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam, Salaspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katram projektam, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt pēc būvniecības darbu pabeigšanas.

Papildu informācija par programmu ir pieejama AS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" mājas lapā.

Kā uzsākt savas mājas renovāciju?

"Salaspils Siltums" speciālisti aktīvi apmeklē māju iedzīvotāju sapulces un informē par programmu un iespēju saņemt līdzfinansējumu. Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzam sazināties ar "Salaspils Siltums" speciālistiem:

Projektu vadītāja Renāte Bražinska - renate@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 29227651

Būvniecības speciālists Andrejs Semjonovs - andrejs@salaspilssiltums.lv; mob.tel. 25616621

Papildu informāciju var saņemt sadaļā "Siltināšana", kā arī sociālā tīkla Facebook lapā "Salaspils siltina".