Salaspils ēkas visaptverošas atjaunošanas ceļš nav bijis viegls un ātrs. 2015. gadā notika pirmā tikšanās ar ēkas Meža ielā 7 un SIA "Salaspils Siltums" pārstāvjiem, kuras laikā tika apspriesti risinājumi ēkas atjaunošanai un pausta SIA "Salaspils Siltums" pārstāvju iniciatīva vadīt ēkas visaptverošas atjaunošanas projektu.

Nepilna mēneša laikā, mājas īpašniekiem tika izsūtīta aptauja, kurā tika pausts pozitīvs viedokli par ēkas visaptverošu atjaunošanu. Tā paša gada maijā tika rīkota aptauja par ēkas energoaudita, tehniskās apsekošanas atzinuma un projekta izstrādes saistīto darbu veikšanu un jau jūnijā veiksmīgi noslēgts līgums ar darba veicējiem.
 
Novēlotā noteikumu par Eiropas Savienības fondu finansējumu daudzdzīvokļu ēku energoefektivitātes uzlabošanu apstiprināšana kavēja arī projekta tālāko norisi. Tomēr pateicoties iedzīvotāju pacietībai un neatlaidībai, februārī būvprojekts tika veiksmīgi saskaņots būvvaldē, un līdz gada beigām tika saņemti arī visi nepieciešamie finanšu institūcijas ALTUM lēmumi atbalsta saņemšanai.
 
Tālāk noritēja darbs pie iepirkuma dokumentācijas sagatavošanas, un 2017. gada aprīlī ALTUM apstiprināja būvniecības darbu veicēju atlases nolikumu. Tajā pašā gadā, rūpīgi izvērtējot visus būvniecības un būvuzraudzības uzņēmumu saņemtos piedāvājumus, komisija nolēma izvēlēties SIA "EKOTEH BŪVE" piedāvājumu, uzņēmumam esot atbildīgam par ēkas atjaunošanu, un SIA "CMB" būvuzraudzības pakalpojuma piedāvājumu.
 
2018.gada aprīlī SIA "Salaspils Siltums" organizēja līguma sagatavošanu un parakstīšanu ar projektā iesaistītajām pusēm - būvnieku, būvuzraugu, kā arī autoruzraugu. 2018.g. maijā tika veiksmīgi parakstīts granta līgums ar ALTUM un kredīta līgums par finansējumu ēkas Meža ielā 7 visaptverošai atjaunošanai.

Salaspilī esošā daudzdzīvokļu māja Meža ielā 7 ir piedzīvojusi pozitīvās pārmaiņas, un, pateicoties projekta atbalstītājiem, ēkas iedzīvotāju pacietībai četru gadu garumā, ēka ir ieraugāma jaunā un skaistā veidolā!  Būtiski minēt, ka visu četru gadu laikā Salaspils ēkas visaptverošas atjaunošanas projekts ir nesis daudzus izaicinājumus visām iesaistītajām pusēm, tomēr gala rezultāts ir visu pūļu un pacietības vērts!

Raksts, tapis projekta "Accelerate SUNShINE" ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Savienības programma "Apvārsnis 2020", projekta līguma Nr. 754080.