Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī

Siltumtīklu rekonstrukcija Salaspilī

“SIA “Salaspils Siltums” šķeldas apkures katlumājas ar kustīgo ārdu tehnoloģiju izveide

Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju no kameras K- 1-4- 1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” Salaspilī