751

Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu

735

Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī

735

Siltumtīklu rekonstrukcija Salaspilī

735

“SIA “Salaspils Siltums” šķeldas apkures katlumājas ar kustīgo ārdu tehnoloģiju izveide

735

Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju no kameras K- 1-4- 1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” Salaspilī