Publikācijas datums

Iepirkuma mērķis

Iesniegšanas termiņš

Statuss

13.03.2018

Izsludinam atklātu konkursu „Zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma kontūra ierīkošana katlu mājai Miera ielā 31A, Salaspilī”.

24.04.2018, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

13.03.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam atklātu konkursu „Zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma kontūra ierīkošana katlu mājai Miera ielā 31A, Salaspilī”.

Iesniegšanas termiņš

24.04.2018, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

03.03.2018

Izsludinam sarunu procedūru “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

03.04.2018, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

03.03.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam sarunu procedūru “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

Iesniegšanas termiņš

03.04.2018, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

04.02.2018

Izsludinam sarunu procedūru “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

, plkst.

Pabeigts

Publikācijas datums

04.02.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam sarunu procedūru “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

Iesniegšanas termiņš

, plkst.

Statuss

Pabeigts

16.08.2017

Izsludinam atklātu konkursu par “SIA “Salaspils Siltums” 20/0.4kV transformatoru pārbūvi”

06.09.2017, plkst. 07:51

Pabeigts

Publikācijas datums

16.08.2017

Iepirkuma mērķis

Izsludinam atklātu konkursu par “SIA “Salaspils Siltums” 20/0.4kV transformatoru pārbūvi”

Iesniegšanas termiņš

06.09.2017, plkst. 07:51

Statuss

Pabeigts

17.05.2017

Izsludina sarunu procedūru “KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE”.

31.05.2017, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

17.05.2017

Iepirkuma mērķis

Izsludina sarunu procedūru “KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE”.

Iesniegšanas termiņš

31.05.2017, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

14.12.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanu”.

03.01.2017, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

14.12.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanu”.

Iesniegšanas termiņš

03.01.2017, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

10.11.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Tranzīta cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu”.

29.11.2016, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

10.11.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Tranzīta cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu”.

Iesniegšanas termiņš

29.11.2016, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

20.05.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Maģistrālo siltumtīklu pazemes trašu renovāciju, uzstādot noslēgarmatūru atzaros un ēku ievados”.

21.06.2016, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

20.05.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Maģistrālo siltumtīklu pazemes trašu renovāciju, uzstādot noslēgarmatūru atzaros un ēku ievados”.

Iesniegšanas termiņš

21.06.2016, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

28.10.2015

Izsludina atklātu konkursu par “Vieglā komerctransportlīdzekļa piegādi”.

13.11.2015, plkst. 12:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.10.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Vieglā komerctransportlīdzekļa piegādi”.

Iesniegšanas termiņš

13.11.2015, plkst. 12:00

Statuss

Pabeigts

27.04.2015

Izsludina atklātu konkursu par tehniskās uzraudzības veikšanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

26.05.2015, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

27.04.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par tehniskās uzraudzības veikšanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

Iesniegšanas termiņš

26.05.2015, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

19.02.2015

Izsludina atklātu konkursu par “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

07.04.2015, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

19.02.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

Iesniegšanas termiņš

07.04.2015, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

20.10.2014

Announces the procurement “Separation of heating networks and boiler circuits, automation of heat source”.

25.11.2014, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

20.10.2014

Iepirkuma mērķis

Announces the procurement “Separation of heating networks and boiler circuits, automation of heat source”.

Iesniegšanas termiņš

25.11.2014, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

07.04.2014

Izsludina iepirkumu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”.

06.05.2014, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

07.04.2014

Iepirkuma mērķis

Izsludina iepirkumu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”.

Iesniegšanas termiņš

06.05.2014, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

04.03.2014

Izsludina atklātu konkursu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”.

07.04.2014, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

04.03.2014

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”.

Iesniegšanas termiņš

07.04.2014, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

19.07.2013

Izsludina sarunu procedūru “Siltuma avota Miera ielā 31a,Salaspilī rekonstrukcija”.

13.08.2013, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

19.07.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina sarunu procedūru “Siltuma avota Miera ielā 31a,Salaspilī rekonstrukcija”.

Iesniegšanas termiņš

13.08.2013, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

28.06.2013

Izsludina atklātu konkursu “Katlu mājas renovācija” Saulkalnē.

23.07.2013, plkst. 12:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.06.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu “Katlu mājas renovācija” Saulkalnē.

Iesniegšanas termiņš

23.07.2013, plkst. 12:00

Statuss

Pabeigts

28.06.2013

Izsludina atklātu konkursu “Noliktavas izbūve, pievadceļu rekonstrukcija un autostāvvietas izbūve, teritorijas labiekārtošana”, Miera ielā 31a, Salaspilī.

23.07.2013, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.06.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu “Noliktavas izbūve, pievadceļu rekonstrukcija un autostāvvietas izbūve, teritorijas labiekārtošana”, Miera ielā 31a, Salaspilī.

Iesniegšanas termiņš

23.07.2013, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

28.06.2013

Izsludina atklātu konkursu “Ēkas telpu vienkāršotā renovācija”, Miera ielā 31a, Salaspilī.

23.07.2013, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.06.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu “Ēkas telpu vienkāršotā renovācija”, Miera ielā 31a, Salaspilī.

Iesniegšanas termiņš

23.07.2013, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

13.02.2013

Izsludina sarunu procedūru “Rūpniecisko ražošanas ēku – katlu mājas un koģenerācijas stacijas fasāžu vienkāršotā renovācija”.

12.03.2013, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

13.02.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina sarunu procedūru “Rūpniecisko ražošanas ēku – katlu mājas un koģenerācijas stacijas fasāžu vienkāršotā renovācija”.

Iesniegšanas termiņš

12.03.2013, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

09.11.2012

Izsludināta sarunu procedūra “Teleskopiskā iekrāvēja piegāde”.

26.11.2012, plkst. 07:51

Pabeigts

Publikācijas datums

09.11.2012

Iepirkuma mērķis

Izsludināta sarunu procedūra “Teleskopiskā iekrāvēja piegāde”.

Iesniegšanas termiņš

26.11.2012, plkst. 07:51

Statuss

Pabeigts