Publikācijas datums

Iepirkuma mērķis

Iesniegšanas termiņš

Statuss

16.08.2017

Izsludinam atklātu konkursu par “SIA “Salaspils Siltums” 20/0.4kV transformatoru pārbūvi”

06.09.2017, plkst. 13:10

Pabeigts

Publikācijas datums

16.08.2017

Iepirkuma mērķis

Izsludinam atklātu konkursu par “SIA “Salaspils Siltums” 20/0.4kV transformatoru pārbūvi”

Iesniegšanas termiņš

06.09.2017, plkst. 13:10

Statuss

Pabeigts

17.05.2017

Izsludina sarunu procedūru “KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE”.

31.05.2017, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

17.05.2017

Iepirkuma mērķis

Izsludina sarunu procedūru “KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE”.

Iesniegšanas termiņš

31.05.2017, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

14.12.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanu”.

03.01.2017, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

14.12.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanu”.

Iesniegšanas termiņš

03.01.2017, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

10.11.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Tranzīta cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu”.

29.11.2016, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

10.11.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Tranzīta cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu”.

Iesniegšanas termiņš

29.11.2016, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

20.05.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Maģistrālo siltumtīklu pazemes trašu renovāciju, uzstādot noslēgarmatūru atzaros un ēku ievados”.

21.06.2016, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

20.05.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Maģistrālo siltumtīklu pazemes trašu renovāciju, uzstādot noslēgarmatūru atzaros un ēku ievados”.

Iesniegšanas termiņš

21.06.2016, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

28.10.2015

Izsludina atklātu konkursu par “Vieglā komerctransportlīdzekļa piegādi”.

13.11.2015, plkst. 12:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.10.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Vieglā komerctransportlīdzekļa piegādi”.

Iesniegšanas termiņš

13.11.2015, plkst. 12:00

Statuss

Pabeigts

27.04.2015

Izsludina atklātu konkursu par tehniskās uzraudzības veikšanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

26.05.2015, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

27.04.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par tehniskās uzraudzības veikšanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

Iesniegšanas termiņš

26.05.2015, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

19.02.2015

Izsludina atklātu konkursu par “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

07.04.2015, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

19.02.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

Iesniegšanas termiņš

07.04.2015, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

20.10.2014

Announces the procurement “Separation of heating networks and boiler circuits, automation of heat source”.

25.11.2014, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

20.10.2014

Iepirkuma mērķis

Announces the procurement “Separation of heating networks and boiler circuits, automation of heat source”.

Iesniegšanas termiņš

25.11.2014, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

07.04.2014

Izsludina iepirkumu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”.

06.05.2014, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

07.04.2014

Iepirkuma mērķis

Izsludina iepirkumu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”.

Iesniegšanas termiņš

06.05.2014, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

04.03.2014

Izsludina atklātu konkursu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”.

07.04.2014, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

04.03.2014

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija”.

Iesniegšanas termiņš

07.04.2014, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

19.07.2013

Izsludina sarunu procedūru “Siltuma avota Miera ielā 31a,Salaspilī rekonstrukcija”.

13.08.2013, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

19.07.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina sarunu procedūru “Siltuma avota Miera ielā 31a,Salaspilī rekonstrukcija”.

Iesniegšanas termiņš

13.08.2013, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

28.06.2013

Izsludina atklātu konkursu “Katlu mājas renovācija” Saulkalnē.

23.07.2013, plkst. 12:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.06.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu “Katlu mājas renovācija” Saulkalnē.

Iesniegšanas termiņš

23.07.2013, plkst. 12:00

Statuss

Pabeigts

28.06.2013

Izsludina atklātu konkursu “Noliktavas izbūve, pievadceļu rekonstrukcija un autostāvvietas izbūve, teritorijas labiekārtošana”, Miera ielā 31a, Salaspilī.

23.07.2013, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.06.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu “Noliktavas izbūve, pievadceļu rekonstrukcija un autostāvvietas izbūve, teritorijas labiekārtošana”, Miera ielā 31a, Salaspilī.

Iesniegšanas termiņš

23.07.2013, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

28.06.2013

Izsludina atklātu konkursu “Ēkas telpu vienkāršotā renovācija”, Miera ielā 31a, Salaspilī.

23.07.2013, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.06.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu “Ēkas telpu vienkāršotā renovācija”, Miera ielā 31a, Salaspilī.

Iesniegšanas termiņš

23.07.2013, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

13.02.2013

Izsludina sarunu procedūru “Rūpniecisko ražošanas ēku – katlu mājas un koģenerācijas stacijas fasāžu vienkāršotā renovācija”.

12.03.2013, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

13.02.2013

Iepirkuma mērķis

Izsludina sarunu procedūru “Rūpniecisko ražošanas ēku – katlu mājas un koģenerācijas stacijas fasāžu vienkāršotā renovācija”.

Iesniegšanas termiņš

12.03.2013, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

09.11.2012

Izsludināta sarunu procedūra “Teleskopiskā iekrāvēja piegāde”.

26.11.2012, plkst. 13:10

Pabeigts

Publikācijas datums

09.11.2012

Iepirkuma mērķis

Izsludināta sarunu procedūra “Teleskopiskā iekrāvēja piegāde”.

Iesniegšanas termiņš

26.11.2012, plkst. 13:10

Statuss

Pabeigts

25.06.2012

Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Salaspils Siltums” 2012./2013.gada apkures sezonā.

17.07.2012, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

25.06.2012

Iepirkuma mērķis

Kurināmās šķeldas piegāde SIA “Salaspils Siltums” 2012./2013.gada apkures sezonā.

Iesniegšanas termiņš

17.07.2012, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

05.04.2012

Siltumenerģijas skaitītāju rādījumu automātiskās nolasīšanas sistēmas ieviešana.

21.05.2012, plkst. 13:10

Pabeigts

Publikācijas datums

05.04.2012

Iepirkuma mērķis

Siltumenerģijas skaitītāju rādījumu automātiskās nolasīšanas sistēmas ieviešana.

Iesniegšanas termiņš

21.05.2012, plkst. 13:10

Statuss

Pabeigts

01.03.2012

Šķeldas katla ar jaudu 7MW SIA “Salaspils Siltums” katlu mājas teritorijā Miera ielā 31a, Salaspilī projektēšanas, piegāžu un izbūves tehniskā uzraudzība.

02.04.2012, plkst. 13:10

Pabeigts

Publikācijas datums

01.03.2012

Iepirkuma mērķis

Šķeldas katla ar jaudu 7MW SIA “Salaspils Siltums” katlu mājas teritorijā Miera ielā 31a, Salaspilī projektēšanas, piegāžu un izbūves tehniskā uzraudzība.

Iesniegšanas termiņš

02.04.2012, plkst. 13:10

Statuss

Pabeigts