Ievērojot Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58.pantu, sniedzam informāciju par Salaspils novada domes kapitālsabiedrību Sabiedrību ar ierobežotu atbildību “Salaspils Siltums”.

Kapitālsabiedrības firma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums"

Juridiskā adrese

Salaspils novads, Salaspils, Miera iela 31A, LV-2169

Pamatkapitāla lielums

6’054’000.00 EUR

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

100%

Atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība likuma Par pašvaldībām 4.panta pirmās daļas nosacījumiem

Atbilst

Vispārējais stratēģiskais mērķis

Likuma Par pašvaldībām 15. panta pirmās daļas 1.punktā pašvaldībām noteikto funkciju īstenošana attiecībā uz siltumapgādi

Kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās un tās atbilstība likuma Par pašvaldībām 4.panta otrās daļas nosacījumiem

Nav līdzdalības citās sabiedrībās

Atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Salaspils novada domes izpilddirektore Silvija Puriņa

Kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

Tiek iesniegts Salaspils novada domē pēc tā apstiprināšanas dalībnieku sapulcē.

Kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai

2022.gadā dividendes netika izmaksātas

Veiktie maksājumi valsts budžetā 2022. gadā

434 350.51 EUR

Veiktie maksājumi pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi) 2022. gadā

4694.66 EUR

Ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzējusi

Ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta reorganizācija vai pārveide

Citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav