SIA Salaspils Siltums plānojot savu turpmāko ražošanas attīstību, izstrādāja apjomīgu projektu, kas sevī ietver saules kolektoru lauku, 8000 m3 akumulācijas tvertni un 3MW šķeldas katlu māju.

Lai palielinātu atjaunojamās enerģijas izmantošanu centralizētā siltumapgādē, tika pieņemts lēmums uzstādīt 1720 saules kolektorus 6.5 ha platībā, kuri spētu nodrošināt nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu vasarā, jeb vienu piekto daļu no kopējā gada siltumenerģijas patēriņa.

2019. gada 12.septembrī oficiāli tika atklāta pirmais lielizmēra saules kolektoru lauks Baltijā un Austrumeiropā. Projekta realizācija tika uzsākta 2019. gada februārī un ilga līdz 2019. gada septembrim, to realizēja SIA Filter Latvia - uzņēmums ar 25 gadu pieredzi siltumenerģijas risinājumu jomā. Pirms uzsākt projekta realizāciju SIA Salaspils Siltums vairākus gadus pētīja saules enerģijas izmantošanu visā pasaulē, krāja pieredzi un kompetenci, kā vienu no piemēriem izvēloties Dāniju.

Projekta realizācijai tika piesaistīts Eiropas Savienības Kohēzijas līdzfinansējums 40% apmērā no projekta kopējām izmaksām. Pēc projekta realizācijas, plānots vismaz 90% apmērā ražot siltumenerģiju, izmantojot tikai atjaunojamos energoresursus.

khfonds