Salaspils novadā ir 19 pašvaldības ēkas, no šīm iestādēm: divas ir jaunceltnes; 11 ēkas ir renovētas; 5 vēl gaida atjaunošanas procesu, bet vienai – Salaspils sporta skolai - atjaunošanas process šobrīd rit pilnā sparā. Pēc atjaunošanas un siltināšanas darbiem ēkas ieguva ne tikai skaistu izskatu, bet arī enerģijas ietaupījumu – rēķini par apkuri ir mazāki.

Tomēr SIA "Salaspils Siltums" redzēja iespēju kā vēl vairāk samazināt energopatēriņu, jo sākotnēji plānotais energoietaupījums netika sasniegts.

Galvenās novērotās problēmas bija nekvalitatīvi un/vai nepareizi izbūvēta apkures sistēma (telpās tika uzstādīti pārlieku lieli vai mazi radiatori), nebija brīvas pieejas pie radiatoriem (aizstumtas priekšā mēbeles), 60% ēku nebija noregulēti siltummezgli, kā arī neizmantoja vai nebija pareizi iestatīta ventilācijas sistēma.

Sadarbībā ar Salaspils novada domi, tika veikti nelieli finanšu ieguldījumi siltummezgla daļējai rekonstrukcijai, apkures sistēmas sakārtošanā un sabalansēšanā, kā rezultātā siltumenerģijas patēriņš dažās ēkās samazinājās līdz pat 40%.

Secinājumi: ēku atjaunošanas process nebeidzas līdz ar pēdējā celtnieka aiziešanu. Atjaunošanas procesam, lai tas būtu visefektivākais, ir jāseko līdzi arī pēc celtniecības, un pie nepieciešamības jāregulē apkures sistēma, lai sasniegtu vislielāko efektivitāti, jo galvenais ieguvums ir skaista un droša ēka, kas priecē acis un silda sirdi.

 

 

Autors: "Salaspils Siltums", SIA