Cēsu pils parkā 28. un 29. jūnijā norisinājās Sarunu festivāls LAMPA 2019. Piektdienas vakarā notika spraiga diskusija “Latvija – klimatneitrāla valsts. Drosme vai nepieciešamība”, kurā piedalījās SIA Salaspils Siltums valdes locekle I.Bērziņa-Veita,

Pasaules Dabas fonda Klimata Vēstniece Latvijā 2019. gadā K.Griķe, Latvijas Lauksaimniecības universitātes vadošais pētnieks A.Nipers, CSDD Elektromobilitātes un radaru sistēmas attīstības daļas vadītājs P.Beinarovičs un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Klimata pārmaiņu departamenta direktore I.Prūse.

Diskusiju laikā tika pārrunāta klimata pārmaiņu ietekmi uz dažādām nozarēm nākotnē. Lai Latvija varētu kļūt pat klimatneitrālu valsti, katra nozare var sniegt savu ieguldījumu. Svarīgi ir samazināt emisijas, kuras kaitē ne vien klimatam, bet arī tautsaimniecībai un sabiedrībai kopumā. Diskusijas gaitā lielu interese izrādīja skatītāji - gan jaunieši, gan profesionāļi, kas pārstāv dažādas sfēras.

Festivāls ir veiksmīgi izskanējis ar vērtīgām sarunām un domu apmaiņām, kas dod iedvesmu pārmaiņām daudzās jomās un nozarēs.