Siltuma ražošanas un siltumapgādes uzņēmums SIA "Salaspils Siltums" ir ieguvis sertifikātu par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas LVS EN ISO 50001:2012 ieviešanu.

Tas apliecina, ka uzņēmums ne tikai rūpējas par apkārtējo vidi, samazinot dabas resursu patēriņu, bet arī ietaupa finanšu līdzekļus.

ISO 50001:2012 ir starptautisks Energopārvaldības sistēmas standarts, kas nodrošina organizācijas ar pamatnostādnēm racionālai un efektīvai enerģijas izmantošanai.

SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle Ina Bērziņa – Veita: "Salaspils Siltums" jau iepriekš ir pievērsis pastiprinātu uzmanību energopārvaldībai, sekojot līdzi ražošanas procesu efektivitātei, resursu patēriņam un vides aizsardzības prasībām. Uzņēmumam turpinot attīstību, mēs pieņēmām lēmumu savlaicīgi sertificēt jau izveidoto energopārvaldības sistēmu atbilstoši ISO 50001:2012 standartam, lai nodrošinātu tās nepārtrauktu uzlabošanu un atbilstību normatīvo aktu prasībām.”

SIA "Salaspils Siltums" jau kopš 2010. gada ir strauji un mērķtiecīgi uzlabojis energoefektivitāti uzņēmumā. Lai to īstenotu, tika uzstādīti augstas lietderības gāzes katli un uzcelta šķeldas katlumāja, kas tika papildināta ar dūmgāzu kondensatoru. Papildus tam, tika veikta siltuma trašu rekonstrukcija un automatizēti visi ražošanas procesi. Tāpat tika būtiski atvieglota norēķinu kārtība par patērēto siltumenerģiju, ieviešot elektronisko rēķinu piestādīšanas sistēmu, kā arī ieviesta attālināta datu nolasīšanas sistēma.
 
Energopārvaldības sistēma uzņēmumā darbojas kā enerģijas resursu izmantošanas kvalitātes kontroles mehānisms un dzinulis uz nepārtrauktiem uzlabojumiem energoefektivitātes jomā.