Piektdien, 13.janvārī, Salaspilī notika Latvijas siltumuzņēmumu asociācijas (LSUA) padomes sēde, ko organizēja siltuma ražošanas un siltumapgādes uzņēmums SIA "Salaspils Siltums".

Tikšanās tika plaši apmeklēta, un tās laikā apspriesti svarīgākie nozares jautājumi, normatīvo aktu izmaiņas, plānotie projekti un citas aktualitātes. LSUA vadītāja un SIA "Salaspils Siltums" valdes locekle Ina Bērziņa – Veita informēja asociācijas biedrus arī par SIA "Salaspils Siltums" paveiktajiem projektiem siltumapgādes jomā Salaspils pilsētā, uzņēmuma sasniegumiem energoefektivitātes paaugstināšanā un plānotajiem darbiem. SIA "Salaspils Siltums" ir viens no pirmajiem siltumapgādes uzņēmumiem, kas ir saņēmis sertifikātu par starptautiski akreditētas energopārvaldības sistēmas LVS EN ISO 50001:2012 ieviešanu.

Latvijas siltumuzņēmumu asociācija ir sabiedriska profesionāla organizācija, kas apvieno centralizētās siltumapgādes uzņēmumus, siltumiekārtu ražotājus, konsultantu un montāžas firmas, siltumiekārtu un aprīkojuma piegādātājfirmas, kā arī atsevišķus individuālos biedrus. Padomes sēdes bieži vien tiek rīkotas dažādās Latvijas pilsētās, šādi vairojot uzņēmumu pieredzi un savstarpējo sadarbību.