Rēķini par oktobrī patērēto siltumenerģiju, Salaspils novada iedzīvotājiem, kas izmanto "Salaspils Siltums" pakalpojumu, samazināsies, jo tarifs ir par 12.7% zemāks.

Visdrīzāk maksāsim mazāk arī tāpēc, ka 2020. gada oktobris bija par 1,1 grādu siltāks nekā pērn. Pēc "Salaspils Siltums" datiem kopējais Salaspils siltumenerģijas patēriņš oktobrī ir par 17% mazāks nekā pērn – to ietekmēja gan siltāka āra gaisa temperatūra, gan fakts, ka apkures sezona tika sākta vēlāk siltā rudens dēļ.

Rudens un pavasara laikā automatizēta siltummezgla priekšrocības iedzīvotāji var īpaši sajust. Ēkās, kurās ir uzstādīti automatizēti siltummezgli siltumenerģijas patēriņš tiek automātiski regulēts pēc āra gaisa temperatūras. Siltummezglā iespējams ieregulēt nepieciešamo apkures temperatūras režīmu noteiktam laika periodam, piemēram, diennaktij, nedēļai vai atbilstoši vēlamajai iekštelpu temperatūrai. Āra gaisa temperatūrai paaugstinoties vai pazeminoties, siltummezgls izslēdzas, vai gluži pretēji - ieslēdzas. Šī funkcija nepieļaus ēkas pārkurināšanu un pozitīvi atspoguļosies rēķinā par siltumenerģiju. Automatizēts neatkarīgs siltummezgls arī atvieglo katras mājas apkalpojošā personāla darba gaitas – apkures sistēmā neveidojas gaiss, kas traucētu vienmērīgu siltuma cirkulāciju visas mājas ietvaros.

Analizējot datus, "Salaspils Siltums" speciālisti konstatēja, ka mājas, kurās nav neatkarīgs automatizēts siltummezgls, tika pārkurinātas. Iekštelpās bija pārlieku karsts un attiecīgi iedzīvotājiem varētu būt lielāki rēķini par siltumu.

SIA Salaspils Siltums aicina izmantot siltumu racionāli un sekot līdzi savas mājas patēriņam!