AS "Swedbank" organizētajā pasākumā "Uzņēmēju pieredzes dienas" uzņēmumu SIA "Salaspils Siltums" apmeklēja interesenti, kas vēlējās iepazīties ar uzņēmuma darbību un nākotnes plāniem.

ŠĪ gada 21. maijā mūsu uzņēmumu apmeklēja SIA "Dobeles Eco" pārstāvis Raitis Grunde. Apmeklējuma ietvaros tika organizēta ekskursija pa SIA "Salaspils Siltums" ražotni un notika diskusijas par aktuāliem jautājumiem katrai iesaistītajai pusei.

Īpaša vērība tika pievērsta jaunā projekta realizācijai – saules kolektoru lauks, akumulācijas tvertne un 3MW šķeldas katls. Vēloties palielināt atjaunojamās enerģijas izmantošanu centralizētā siltumapgādē, tika pieņemts lēmums uzstādīt 1720 saules kolektorus 6.5 ha platībā, kuri spētu nodrošināt nepieciešamo siltumenerģijas patēriņu vasarā, jeb vienu piekto daļu no kopējā gada siltumenerģijas patēriņa. Pēc projekta realizācijas siltumenerģijas ražošanas procesā virs 90% tiks izmantoti atjaunojamies energoresursi.