SIA "Salaspils Siltums" pieņem pieteikumus daudzdzīvokļu ēku atjaunošanai Salaspilī. Atjaunošanas process paredzēts divos posmos. Sākumā dzīvokļu īpašnieku kopums pieņem lēmumu uzsākt mājas remontu, ieceļ pilnvarotās personas - mājas pārstāvi

un SIA Salaspils Siltums - procesu vadībai un sākotnējās tehniskās dokumentācijas izstrādei. Lēmums tiek uzskatīts par pieņemtu, ja piekrišanu izteikuši 2/3 no mājas īpašniekiem.

Pēc dokumentācijas izstrādes tiek noskaidrotas paredzamās izmaksas un finansēšanas nosacījumi. Pēc tam dzīvokļu īpašnieki pieņem lēmumu slēgt līgumu par finansējuma saņemšanu un būvniecību.

Ja atjaunošanas projekts tiks veiksmīgi īstenots, tehniskās dokumentācijas izstrādes izmaksas segs Salaspils novada pašvaldība, saskaņā ar Saistošajiem noteikumiem Nr. 12/2016.

Svarīgi zināt, ka SIA "Salaspils Siltums" energoefektivitātes projektu vadības izmaksas tiek segtas no Eiropas Savienības fondiem projekta "SUNShINE" ietvaros. Tas nozīmē, ka, pilnvarojot SIA "Salaspils Siltums" vadīt savas mājas atjaunošanas projektu, SIA "Salaspils Siltums" speciālistu darba izmaksas Jums nebūs jāsedz. "SUNShINE" projekta darbības laiks ir līdz 2018.gada martam.

Atjaunošanas process dos ēkai ne tikai skaistu izskatu, bet arī nostiprinās tās drošību un energoefektivitāti. SIA "Salaspils Siltums" darīs visu, lai iedzīvotājiem šis projekts izmaksātu pēc iespējas lētāk, jo paredzēts piesaistīt arī Eiropas Savienības līdzfinansējumu māju atjaunošanai.

Detalizētu informāciju par mājas atjaunošanas un siltināšanas iespējām jums sniegs SIA "Salaspils Siltums" Energoefektivitātes nodaļas speciālisti:
Renāte Bražinska, e-pasts renate@salaspilssiltums.lv, mobilais tālrunis 29227651
Andrejs Semjonovs, e-pasts andrejs@salaspilssiltums.lv, mobilais tālrunis 25616621