Atklājot pirmo lielizmēra saules kolektoru lauku Baltijā un Austrumeiropā, 2019. gada 27.novembrī SIA Salaspils Siltums iesniedza tarifa projektu Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (SPRK).

Šī gada 28. augustā SPRK apstiprinājusi SIA Salaspils Siltums jaunu siltumenerģijas tarifu.

No 2020. gada 1.oktobra siltumenerģijas tarifs būs par 12,7% mazāks – 48,20 EUR/MWh.

Siltumenerģijas tarifa izmaiņas ir saistītas ar Salaspils pilsētas siltumapgādes sistēmas modernizāciju, izbūvējot saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas (šķeldas) katlu māju ar 3 MW jaudu.