Salaspils novada centralizētās siltumapgādes pirmsākumi ir meklējami 1970.gadā, kad Salaspilī sāka būvēt pirmo katlu māju, kur kā kurināmais tika izmantots sēru saturošs mazuts. Strauji augošas pilsētas vajadzībām nepietika ar katlu mājas jaudu, līdz ar to 1977.gadā tika izbūvēta 10.5 kilometrus gara maģistrālā siltumtrase Rīgas TEC-2 – Salaspils. Ņemot vērā lielus siltumenerģijas zudumus siltumtrasē, 1995.gadā tika pieņemts lēmums atteikties no maģistrālās siltumtrases un modernizēt vietējo siltumenerģijas avotu.

Salaspils pilsētas pašvaldības uzņēmums "Salaspils Siltums" tika dibināts 1996.gadā.

Strauja uzņēmuma izaugsme ir vērojama, sākot ar 2010. gadu, kad tika uzsākts vērienīgs modernizācijas un procesu optimizācijas process:

2019

ISO

decembrī “Salaspils Siltums” ieviesa LVS EN ISO 50001:2018 energopārvaldības sistēmu, kas ir LVS EN ISO 50001:2012 papildinātā versija, kuru uzņēmums sākotnēji ieviesa 2016.gadā.

2019

Akumulācijas tvertne un saules kolektoru lauks

projekts “Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu” tika noslēgts un sākot ar septembri jaunā katlu māja, akumulācijas tvertne un saules kolektoru lauks uzsāka savu darbību. Projekts īstenots pateicoties Eiropas Savienības Kohēzijas fonda atbalstam.

2018

Projekti

uzsāka projektu “Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu”, kura ietvaros tika plānots uzbūvēt 8000 m3 akumulācijas tvertni, jaunu šķeldas katlu māju ar kopējo jaudu 3 MW, kas aprīkota ar dūmgāzu kondensatoru, kā arī uzstādīt lauku ar 1720 saules kolektoriem.

2017

86 saules paneļi

Uzstādīja 86 saules paneļus uz administrācijas ēkas jumta ar kopējo jaudu 25 kW, kas atļauj pilnībā nodrošināt administrācijas ēku ar nepieciešamo elektroenerģiju vasaras periodā, kā arī daļēji apgādā ar elektroenerģiju pārējo saimniecību. Viens no galvenajiem šī projekta ieguvumiem ir ievērojams izmešu ietaupījums – 436.5 tonnas CO2 gadā.

2016

Samazināts CO2

Īstenoto modernizācijas pasākumu rezultātā uzņēmums 2016.gadā ir spējis samazināt CO2 emisijas par 80%, salīdzinot ar 2011. gadu, savukārt siltumenerģijas tarifs no 2010. gada līdz 2016. gadam tika samazināts par 23%.

2012./2013

Datu nolasīšanas sistēma

Ieviesa elektronisko datu nolasīšanas sistēmu, kas dod iespēju operatīvi kontrolēt siltumenerģijas ražošanu, patēriņu un zudumus siltumtrasēs.

2012

Saulkalne gāzes ūdenssildāmais katls

Saulkalnes katlumājā tika uzstādīts rezerves gāzes ūdenssildāmais katls.

2012

Jauns biokurināmā katls

Nodots ekspluatācijā jauns biokurināmā (šķeldas) katls ar jaudu 7 MW.

2011 - 2014

Salaspilī siltumtrase

Salaspilī tika nomainītas novecojušās siltumtrases pret rūpnieciski izolētām caurulēm.

2010

Saulkalnē siltumtrase

Saulkalnē siltumtrase tika pilnībā nomainīta pret rūpnieciski izolētām caurulēm.

2010 - 2017

Trīs jauni gāzes katli

Salaspils katlumājā, aizstājot vecās un nokalpojušās iekārtas, tika uzstādīti trīs jauni gāzes ūdens sildāmie katli.