Procedūra jauno klientu pieslēgšanai centralizētai siltumapgādes sistēmai

1. Klienta iesniegums par pieslēgšanos

2. Siltumtīklu tehniskās savienojamības (pieslēgšanās iespēju) noteikšana

Mēs izskatīsim iespēju pieslēgt jūs SIA “Salaspils Siltums” siltumtīkliem. Par turpmāko iespējamo sadarbību mēs ar Jums sazināsimies telefoniski vai rakstiski.

3. Jaunā klienta iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai

Iesniegums par Tehnisko noteikumu izsniegšanu jāiesniedz SIA “Salaspils Siltums” rakstiskā formā, aizpildot uzņēmuma mājas lapā pieejamo iesniegumu.

4. Tehnisko noteikumu izsniegšana

Mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas, “Salaspils Siltums” izsniedz jaunajam klientam Tehniskos noteikumus objekta pieslēgšanai siltumapgādes tīkliem. Nepieciešamības gadījumā “Salaspils Siltums” var lūgt no jaunā klienta papildus dokumentāciju (teritorijas topogrāfija, detālplānojums utt.).

5. Līgums ar projektētāju

SIA “Salaspils Siltums” slēdz līgumu par siltumtīklu projektēšanu un izbūvi, un palīdz jums līguma slēgšanā ar projektētāju par individuālā siltummezgla projektēšanu un uzstādīšanu.

6. Projekta izstrāde

Projektu izstrādā konkursa rezultātā izvēlētais projektētājs.

7. Projekta saskaņošana un pārraudzība

“Salaspils Siltums” pārbauda projekta atbilstību Tehniskajiem noteikumiem. Projekta īstenošanas (būvdarbu) laikā “Salaspils Siltums” speciālisti turpina sekot līdzi tā izpildes gaitai līdz nodošanai ekspluatācijā.

8. Siltumapgādes līguma slēgšana

Parakstot siltumapgādes līgumu, klientam tiek piegādāta siltumenerģija atbilstoši līguma nosacījumiem.

9. Pieslēguma īstenošana

Kad būvniecība ir pabeigta, tiek sastādīti akti par objekta iekšējo tīklu, siltumtrašu un siltumskaitītāja pieņemšanu ekspluatācijā.

Ja rodas kādi jautājumi, droši zvaniet: +371 67944930