SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģijas tarifi
(bez PVN*) Salaspilī un Saulkalnē

61.79 EUR/MWh

spēkā esošais tarifs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Salaspils Siltums”, vienotais reģistrācijas numurs 40003310183, Miera iela 31a, Salaspils, LV-2169, 2022.gada 19.jūlijā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas tarifa projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar Siltumenerģijas apgādes pakalpojuma tarifu aprēķināšanas metodiku.

Piedāvātais tarifs varētu stāsies spēkā ar 2022.gada 1.septembri. Spēkā esoša tarifa izmaiņas ir saistītas ar kurināmā cenas izmaiņām.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt  SIA “Salaspils Siltums”, Miera ielā 31a, Salaspilī, e- pasta adrese: info@salaspilssiltums.lv, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr. 67097277, e- pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Pēdējās izmaiņas: 01 Augusts 2022

Kā veidojas tarifs?

02.08.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) video prezentācija par centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību. Tajā tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par siltumenerģijas tarifu veidošanos un dažādiem faktoriem, kas nosaka iedzīvotāju individuālo maksājumu par siltumu lielumu. Video prezentācijā skaidrots, kas ir siltumenerģijas tarifs, kā notiek tarifa vērtēšana, kā veidojas maksājums par siltumu un ko iedzīvotāji var darīt, lai samazinātu savu siltumenerģijas rēķinu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Noderīgi

Kā mēs ražojam siltumu

Animācijas filmiņa par siltumenerģijas ražošanu Salaspilī.

Centralizētās siltumapgādes tarifi

Latvijas centralizētās siltumapgādes tarifu karte.

Āra gaisa temepratūru grafiki

Āra gaisa temperatūru grafiki - apkures sezonas mēnešos.