SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģijas tarifi
(bez PVN*) Salaspilī un Saulkalnē

48.20 EUR/MWh

spēkā esošais tarifs

Pēdējās izmaiņas: 02 Septembris 2021

Kā veidojas tarifs?

02.08.2013. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (Regulatora) video prezentācija par centralizētās siltumapgādes sistēmas darbību. Tajā tiek sniegtas atbildes uz jautājumiem par siltumenerģijas tarifu veidošanos un dažādiem faktoriem, kas nosaka iedzīvotāju individuālo maksājumu par siltumu lielumu. Video prezentācijā skaidrots, kas ir siltumenerģijas tarifs, kā notiek tarifa vērtēšana, kā veidojas maksājums par siltumu un ko iedzīvotāji var darīt, lai samazinātu savu siltumenerģijas rēķinu.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika

Noderīgi

Kā mēs ražojam siltumu

Animācijas filmiņa par siltumenerģijas ražošanu Salaspilī.

Centralizētās siltumapgādes tarifi

Latvijas centralizētās siltumapgādes tarifu karte.

Āra gaisa temepratūru grafiki

Āra gaisa temperatūru grafiki - apkures sezonas mēnešos.