SIA “Salaspils Siltums” ir mūsdienīgs siltumapgādes uzņēmums, kas nodrošina centralizēto siltumapgādi Salaspils pilsētā un Saulkalnē. Uzņēmuma darbība ir vērsta uz ilgtspējīgu un videi draudzīgu attīstību, lai klientiem nodrošinātu drošu siltumenerģijas piegādi par iespējami zemākām cenām.

Salaspils novada iedzīvotājiem ir iespēja pašiem sekot līdzi un analizēt savas mājas siltumenerģijas patēriņu.

85%

pilsētas iedzīvotāju izmanto centralizēto siltumapgādi

60 000

MWh/gadā

Realizētais siltumenerģijas daudzums

27 MW

patērētāju maksimālā siltumslodze Salaspilī

Apbalvojumi un sertifikāti

Sertifikāti

08.11.2021

Valsts ieņēmumu dienesta padziļinātās sadarbības programmas dalībnieks

Mīti par siltumapgādi

Mīts Nr.1

Salaspils Siltums noslēdzot individuālus līgumus par siltumu var saņemt maksu par patērēto siltumenerģiju no katra dzīvokļa atsevišķi, kā to dara piemēram Latvenergo

SIA „Salaspils Siltums” piegādā siltumenerģiju līdz daudzdzīvokļu mājas siltumenerģijas skaitītājam – piederības robežai. Par tālāko siltumenerģijas sadali uz karsto ūdeni un apkuri, ka arī pārdali pa dzīvokļiem atbild mājas iedzīvotāju ieceltie pilnvarotie pārstāvji (apsaimniekotāji). Apsaimniekotājs, pēc mājas noteiktās aprēķinu metodikas, veic patērētās siltumenerģijas iepriekš minēto sadali, piestāda rēķinus, veic iekasēšanas darbu un norēķinās ar „Salaspils Siltumu” par mājas iepriekšējā mēneša siltumenerģijas patēriņu līdz 20. datumam.

Apsaimniekotāja pienākumos ietilpst arī visas iekšējās siltumapgādes sistēmas (kura pieder visiem mājas iedzīvotājiem) apkope un uzturēšana. Par visiem šiem un citiem mājas uzturēšanas darbiem iedzīvotāji maksā apsaimniekotājam.

Mīts Nr.2

Nemaksātāju parādi paaugstina siltumenerģijas tarifu pilsētā

Centralizētās siltumapgādes uzņēmums aprēķina siltumenerģijas tarifu atbilstoši Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodikai. Metodiku ir izstrādājusi neatkarīga valsts institūcija- Sabiedrisko Pakalpojumu Regulēšanas Komisija (SPRK). Siltumapgādes uzņēmums iesniedz savus tarifa aprēķinus kopā ar visiem izmaksu attaisnojošiem dokumentiem apstiprināšanai SPRK. SPRK pārbauda izdevumu pamatotību, aprēķinu pareizību un apstiprina siltumenerģijas tarifu.

Metodikas 15. punkts nosaka: Tarifa projektā neietver izmaksas debitoriem (uzkrājumus šaubīgo debitoru veidošanai).