Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukciju no kameras K- 1-4- 1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” Salaspilī

Realizācijas datums

27.05.2011

Līguma Nr.

L-PCS-11-0012

Finansējuma avots

V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

Projekta Nr.

PCS/3.5.2.1.0/10/02/023