Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī

Realizācijas datums

16.04.2015

Līguma Nr.

L-PCS-15-0143

Finansējuma avots

V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

Projekta Nr.

PCS/3.5.2.1.1/14/06/046