Siltumtīklu rekonstrukcija Salaspilī

Realizācijas datums

16.05.2013

Līguma Nr.

L-PCS-13-0087

Finansējuma avots

V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

Projekta Nr.

PCS/3.5.2.1.1/12/04/041