Maksājumu kārtība par patērēto siltumenerģiju

Pēdējās izmaiņas: 02 Februāris 2024

mājas, kuras nav apmaksājušas tekošos rēķinus uz mēneša 1. datumu un(vai), kuras nepilda vienošanos par "veco" parādu dzēšanu.

parāds par periodu līdz 31.12.2011. ar pārvaldnieku SIA "Enerģētiķis-33", parāda summa var tikt precizēta.

SIA Salaspils Siltums sagatavo vienu rēķinu par kopējo ēkas siltumenerģijas patēriņu. Mājas apsaimniekotājs sadala un izraksta rēķinus katram dzīvoklim par apkuri, karsto ūdeni un cirkulāciju.

Norēķini starp SIA Salaspils Siltums un klientiem (mājas pārvaldniekiem) par piegādāto siltumenerģiju tiek veikti, pamatojoties uz siltumskaitītāja rādījumiem. Pretenziju par jebkuru izrakstīto rēķinu klientiem ir jāiesniedz 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas. Pretenzijas iesniegšana neatbrīvo klientu no pienākuma veikt rēķinā noradītās summas apmaksu pilnā apmērā siltumapgādes līgumā norādītajā termiņā. Ja pretenzija tiks atzīta par pamatotu, SIA Salaspils Siltums veiks korekciju un pārrēķins tiek veikts, koriģējot nākamā mēneša rēķinu.

Adrese

Namu pilnvarotie pārstāvji

Jan

Feb

Mar

Apr

Mai

Jūn

Jūl

Aug

Sep

Okt

Nov

Dec

Celtnieku 10Enerģija Shems, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Celtnieku 12Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Celtnieku 14Celtnieku 14, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Celtnieku 16Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.000.001,730.471,261.901,104.261,038.160.000.000.00
Celtnieku 18Namu pārvaldīšana, SIA10,280.1613,894.187,799.648,899.6411,158.405,241.074,070.060.000.000.000.000.00
Celtnieku 2Rīgas namu apsaimniekotājs, AS3,525.003,525.003,525.003,525.003,525.003,525.003,525.003,525.003,525.003,525.003,525.003,525.00
Celtnieku 4Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.000.000.00822.770.00684.660.000.000.00
Celtnieku 6Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.000.002,153.840.00958.70875.580.000.000.00
Celtnieku 6aTilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Celtnieku 6bTilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Ceru 1Salaspils 1.vidusskola0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Ceru 1 k.1Būvkore, SIA0.000.003,512.893,512.893,512.893,512.893,512.893,512.893,512.893,512.893,512.893,512.89
Ceru 5Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Daugavas 1Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Daugavas 2Daugavas 2, Biedrība0.000.000.000.000.000.002,144.180.000.000.000.000.00
Daugavmalas 28Namu pārvaldīšana, SIA4,167.695,982.165,311.564,885.264,417.191,851.080.000.000.000.000.001,999.37
Daugavmalas 30Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Daugavmalas 32Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Daugavmalas 34Saulkalnes nams 32, DzĪB0.000.000.000.003,517.230.000.000.000.000.000.000.00
Daugavmalas 36Namu pārvaldīšana, SIA4,360.066,065.585,329.554,945.144,376.321,937.230.000.000.000.000.001,217.19
Daugavmalas 38Namu pārvaldīšana, SIA4,913.356,798.795,998.655,540.385,020.852,251.480.000.000.000.000.002,239.59
Daugavmalas 40Daugavmalas 40, Biedrība0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 1Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 3/1Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 3/2Dienvidu nams 32, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 5/1Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 5/3Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 7MAXIMA Latvija, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 7/1Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 7/2Dienvidu nams 72, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 7/3Namu pārvaldīšana, SIA4,262.936,728.226,000.005,916.385,375.902,651.891,333.481,124.371,031.450.000.001,893.17
Dienvidu 9Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dienvidu 9/3Dienvidu nams 9/3, Biedrība4,279.880.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Dārza 1Dzīv. māja0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 1Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 11Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.000.001,361.23966.62830.01760.730.000.000.00
Enerģētiķu 13Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.000.001,407.181,014.18869.42805.470.000.000.00
Enerģētiķu 15Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.002,141.341,217.64938.58801.86779.370.000.000.00
Enerģētiķu 17Saulīte, PII0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 19Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 2Namu pārvaldīšana, SIA0.000.001,100.000.005,277.982,946.452,215.771,923.821,791.430.000.003,053.97
Enerģētiķu 21Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.004,334.602,359.781,629.451,392.191,296.960.000.000.00
Enerģētiķu 23Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 2aLions, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 3Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 4Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 5Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.001,345.930.003,391.170.000.000.000.000.003,429.68
Enerģētiķu 6Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Enerģētiķu 7Rīgas namu apsaimniekotājs, AS18,334.0818,334.0818,334.0818,334.0818,334.0818,334.0818,334.0818,334.0818,334.0818,334.0818,334.0818,334.08
Enerģētiķu 9Salaspils bilbliotēka0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Gaismas 1Tilderu nami, SIA304.260.000.00400.00600.000.000.000.000.000.000.000.00
Gaismas 11Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Gaismas 13Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Gaismas 3Tilderu nami, SIA0.000.000.00300.00700.000.000.000.000.000.000.000.00
Gaismas 5Budeskalni, KS0.000.000.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Gaismas 7Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Gaismas 9SMD Solutions, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Griezes 17Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Griezes 19Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Institūta 1Baltrotors, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Institūta 3Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Institūta 6Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Kalnu 2Salaspils novada sociāl.dienests0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Kalnu 7Kalnu 7, Biedrība0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Lauku 1Salaspils 1.vidusskola0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Lauku 12Namu pārvaldīšana, SIA5,090.630.000.003,400.005,021.702,620.721,715.520.001,438.660.000.003,030.54
Lauku 6Benu Aptieka Latvija, SIA0.000.000.000.00548.110.000.000.000.000.000.000.00
Lauku 8Salaspils veselības centrs, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Lazdu 2Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Lazdu 2/2Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 12Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.000.00237.130.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 14Budeskalni, KS377.12100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 15NDzīv. māja0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 16Namu pārvaldīšana, SIA0.010.000.000.000.000.00142.350.000.000.000.000.00
Līvzemes 17Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 18Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 19Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 20Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 21Budeskalni, KS410.65100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 22Salaspils bērnu sporta skola0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 4Līvzemes 4, Biedrība0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 6Dzīv. māja0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 7Rīgava, kultūras nams0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 8Salaspils novada dome0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Līvzemes 9Salaspils mūzikas un mākslas skola0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Maskavas 1Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.004,777.342,248.201,438.841,239.380.000.000.000.00
Maskavas 1bMarli, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Maskavas 3Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.003,898.661,768.20973.170.000.000.000.000.00
Maskavas 5M7, DzĪB0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Maskavas 7M7, DzĪB0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Maskavas 9Kalniņš, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Maskavas 9aKlondaika, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Maskavas 9bDIPEX, SIA0.000.00314.28100.01244.380.000.000.000.000.000.000.00
Meža 6Atvasīte, PII0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Meža 7Meža 7 Salaspilī, DzĪB0.000.000.000.000.000.00777.730.000.000.000.000.00
Meža 7aTilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Meža 9Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Meža 9aNamu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.000.001,056.82436.72383.630.000.000.000.00
Miera 1Nacionālais Botāniskais dārzs0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 14Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 16Dienvidu nams 72, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 16/5Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 16/6Dienvidu nams 72, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 16/7Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 16/8Namu pārvaldīšana, SIA0.010.000.000.000.001,743.581,213.641,047.960.000.000.001,805.28
Miera 16/9Saime, PII0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 17Miera 17, Biedrība0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 18Dienvidu nams 72, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 19Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 20Dienvidu nams 72, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 21Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 22Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 24Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 24aTilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 24cAibe, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 25Dienvidu nams 72, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 26aValgums-S, PSIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 29Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 3LU Bioloģijas institūts0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 31Latv. Vides, ģeolog. un metrol. centrs, VSIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Miera 4Salaspils celtnieks-dzīvokļu pārvalde, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Nometņu 38Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Parka 3Evarts un Ko, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Rudzu 2Salaspils sporta nams0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Rīgas 1A.F.P., SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Rīgas 10Ritenītis, PII0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Rīgas 113Zemkopības min. nekust. īpaš., VSIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Rīgas 12Namu pārvaldīšana, SIA3,600.260.000.000.003,838.231,970.061,128.98982.82880.800.000.002,011.81
Rīgas 1aMana mazā peka, SIA1,282.361,282.361,282.360.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Rīgas 2Rīgas namu apsaimniekotājs, AS10,147.1410,147.1410,147.1410,147.1410,147.1410,147.1410,147.1410,147.1410,147.1410,147.1410,147.1410,147.14
Rīgas 30Pašvaldības policija0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Rīgas iela 30Probācijas centrs0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 1Namu pārvaldīšana, SIA4,365.350.005,071.360.000.001,849.43993.27824.380.000.000.000.00
Skolas 10BCT, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 10/2Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 11/1Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 11/2Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 12Rīgas namu apsaimniekotājs, AS8,014.548,014.548,014.548,014.548,014.548,014.548,014.548,014.548,014.548,014.548,014.548,014.54
Skolas 13Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 13/2Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 15Namu pārvaldīšana, SIA6,202.505,599.777,857.307,247.536,641.112,924.311,635.891,421.951,412.560.000.003,683.81
Skolas 17Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 19Salaspils pareizticīgo draudze0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 2Enerģētiķis, kultūras nams0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 2MB.L, Pilnsabiedrība0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 3Rīgas namu apsaimniekotājs, AS18,680.3518,680.3518,680.3518,680.3518,680.3518,680.3518,680.3518,680.3518,680.3518,680.3518,680.3518,680.35
Skolas 5/1Nextoffice, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 5/2Namu pārvaldīšana, SIA6,853.760.008,295.867,271.536,716.893,364.932,303.441,988.160.000.000.000.00
Skolas 6Salaspils 2.vidusskola0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 7Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 7Salaspils pašvald.dzīvokļu fonds DZ.FONDS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 7/2Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 7/3Rīgas namu apsaimniekotājs, AS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 7aNodrošinājuma valsts aģentūra0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 8Namu pārvaldīšana, SIA6,993.900.008,592.257,903.757,344.383,958.961,919.001,630.261,502.800.000.000.00
Skolas 9A.F.P., SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Skolas 9/1Jāņtārpiņš, PII0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Smilšu 1Salaspils sporta nams0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Vītolu 1Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Vītolu 2Budeskalni, KS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Vītolu 3Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Vītolu 4Tilderu nami, SIA0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Vītolu 4/2Salaspils Vītols, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.0069.170.000.000.000.00
Vītolu 6Budeskalni, KS0.000.000.00500.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Vītolu 88 Vītoli, DzĪKS0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Ziemeļu 10Namu pārvaldīšana, SIA0.000.000.000.002,290.331,195.49215.540.000.000.000.000.00
Ziemeļu 2Budeskalni, KS261.90100.000.00200.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Ziemeļu 4Budeskalni, KS477.72100.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Ziemeļu 6Budeskalni, KS235.46100.000.00300.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Ziemeļu 8Budeskalni, KS554.870.000.00400.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Zvejnieku 10Daugaviņa0.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Zvejnieku 3Namu pārvaldīšana, SIA4,853.357,051.216,173.645,496.374,923.781,921.640.000.000.000.000.002,240.31