Tā kā daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes paaugstināšana ir viens no aktuālākajiem jautājumiem Salaspils novadā, pirms vairāk nekā trīs gadiem dome pieņēma lēmumu deleģēt pašvaldības kapitālsabiedrību SIA "Salaspils Siltums" nodarboties papildus ar jaunu komercdarbības veidu –

enerģijas apsaimniekošanu, kas ietver ēku atjaunošanu un energoefektivitātes pasākumu īstenošanu daudzdzīvokļu ēku sektorā. Kamēr dažas mājas vēl ir procesā un kaimiņi mēģina vienoties ar kaimiņiem, tikmēr savu atklāšanu pēc renovācijas 25. aprīlī jau piedzīvoja nams Daugavas ielā 2. Darbi tika uzsākti 2018. gada maijā.

Svinīgajā atklāšanas pasākumā piedalījās domes priekšsēdētājs Raimonds Čudars, Eiropas Parlamenta deputāte Inese Vaidere, "Salaspils Siltuma" valdes locekle Ina Bērziņa-Veita ar saviem kolēģiem, AS "AFI Altum" pārstāvji, finansējuma sniedzēja AS "Swedbank" pārstāvji, būvnieki, mājas iedzīvotāji un citi interesenti.

Daugavas ielas 2 mājas primārais uzdevums bija sakārtot ēkas tehnisko – konstruktīvo stāvokli. Uzsākot būvdarbus, visām iesaistītajām pusēm, it sevišķi būvdarbu veicējam SIA "Plastik", ir nācies sastapties ar dažāda veida izaicinājumiem, bet tā kā ir piesaistīti daudzi speciālisti, visi izaicinājumi veiksmīgi tika pārvarēti.

Darbu gaitā mājai ir veikta ārsienu, jumta, pagraba pārseguma un cokola siltināšana. Lai nodrošinātu svaigā gaisa pieplūdi, ierīkotas vēdināšanas rekuperācijas iekārtas. Nomainīti gan kāpņu telpu un dzīvokļu logi, gan uzstādītas ieejas durvis ar kodu atslēgu. Ņemot vērā, ka arī ēkas iekšējie inženiertīkli (aukstā un karstā ūdens caurules, kanalizācija) ir savu laiku nokalpojuši, tie tika mainīti gan pagrabā, gan pa stāvvadiem. Lai katram iedzīvotājam būtu iespēja regulēt sev vēlamo temperatūru, uz jaunajiem radiatoriem ir uzstādīti termoregulējoši vārsti. Kas nav mazsvarīgi, pirms visiem siltināšanas darbiem tika veikti pamatu pastiprināšanas darbi gala sienām un pilastriem, kā arī uzstādītas savilces trešā un piektā stāva līmenī. Papildus tika veikts arī kāpņu telpu remonts, lai katram būtu patīkami ieiet atjaunotajā mājā.  Viss iepriekš minētais tehniskais un vizuālais ieguvums tiek papildināts ar to, ka maksājums par apkuri samazināsies.

Atgādinām, ka SIA "Salaspils Siltums" speciālisti ir gatavi apmeklēt mājas organizēto iedzīvotāju kopsapulci un sniegt izsmeļošu informāciju par renovācijas procesu, kā arī atbildēt uz mājas iedzīvotāju uzdotajiem jautājumiem. Iedzīvotājiem vien ir jāvienojas savā starpā un jālemj par to, ka ir gatavi uzsākt sava īpašuma renovāciju.