“SIA “Salaspils Siltums” šķeldas apkures katlumājas ar kustīgo ārdu tehnoloģiju izveide

Realizācijas datums

26.09.2011

Līguma Nr.

L-PCS-11-0023

Finansējuma avots

V/a "Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra"
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

Projekta Nr.

PCS/3.5.2.1.0/10/02/028