Siltumavota Miera ielā 31A, Salaspilī, pāreja uz atjaunojamo energoresursu izmantošanu

Realizācijas datums

08.02.2018

Līguma Nr.

4.3.1.0/17/A/061

Finansējuma avots

Centrālo finanšu un līgumu aģentūra
Eiropas Savienības Kohēzijas fonds