SIA Tilderu nami, veicot izmaiņas un uzlabojumus dokumentācijā, izsludina atkārtotu atklātu konkursu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas atjaunošanas darbu īstenošanu Salaspilī – Vītolu ielā 3.

Šī ir viena no sešām SIA Tilderu nami apsaimniekotajām daudzdzīvokļu mājām, kurām atjaunošanas projektu īstenošanā palīdz pašvaldības uzņēmums SIA Salaspils Siltums.

Būvniecības uzņēmumi savus piedāvājumus var iesniegt līdz 2020. gada 22.maija plkst. 11:00. Papildu informācija par iepirkumu ir pieejama AS "Latvijas Attīstības finanšu institūcijas Altum" mājas lapā.

Līdz 2023. gadam iedzīvotāji var īstenot savas mājas atjaunošanu, saņemot valsts līdzfinansējumu līdz 50% no projekta izmaksām. Papildus tam, Salaspils novada dome piešķir līdzekļus līdz 15 000 eiro katram projektam, lai segtu daļu izdevumu par energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu veikšanu. Pašvaldības līdzfinansējumu iespējams saņemt pēc būvniecības darbu pabeigšanas.