SIA "Salaspils Siltums" pilnā sparā uzsācis jauno 2020-2021. apkures sezonu.

Šobrīd apkure 90% pieslēgta Salaspils un Saulkalnes daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām, privātmājām, uzņēmumiem un pašvaldības ēkām.

Apkures sezonu var sākt sev vēlamā laikā pie nosacījuma, ka mājai nav parādu par patērēto siltumenerģiju, siltummezgls un siltumapgādes sistēma ir sagatavota apkures sezonai.

SIA "Salaspils Siltums" lūdz iedzīvotājus un namu apsaimniekotājus pirms apkures sezonas sākuma pārbaudīt ēku siltummezglu un iekšējās apkures sistēmas darbību, un nepieciešamības gadījumā veikt tehnisko apkopi.

Aicinām lietotājus (iedzīvotājus) patvaļīgi neiejaukties siltumapgādes sistēmas darbībā, piemēram, atgaisot sistēmu, mainīt radiatorus bez Tehniskā projekta un saskaņošanas ar dzīvojamās mājas apsaimniekotāju. Patvaļīga iejaukšanās ēkas siltumapgādes sistēmā var bojāt apkures sistēmu visai mājai.

SIA "Salaspils Siltums" atgādina, ka no 2020. gada 1. oktobra siltumenerģijas tarifs ir par 12,7% mazāks- 48,20 eiro/MWh.