Publikācijas datums

Iepirkuma mērķis

Iesniegšanas termiņš

Statuss

01.03.2012

Šķeldas katla ar jaudu 7MW SIA “Salaspils Siltums” katlu mājas teritorijā Miera ielā 31a, Salaspilī projektēšanas, piegāžu un izbūves tehniskā uzraudzība.

02.04.2012, plkst. 21:54

Pabeigts

Publikācijas datums

01.03.2012

Iepirkuma mērķis

Šķeldas katla ar jaudu 7MW SIA “Salaspils Siltums” katlu mājas teritorijā Miera ielā 31a, Salaspilī projektēšanas, piegāžu un izbūves tehniskā uzraudzība.

Iesniegšanas termiņš

02.04.2012, plkst. 21:54

Statuss

Pabeigts

03.01.2012

Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no kameras 1-4-1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” II kārta un Rīgas un Lauku ielu rajonā.

20.02.2012, plkst. 21:54

Pabeigts

Publikācijas datums

03.01.2012

Iepirkuma mērķis

Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija no kameras 1-4-1 līdz dzelzceļa stacijai “Salaspils” II kārta un Rīgas un Lauku ielu rajonā.

Iesniegšanas termiņš

20.02.2012, plkst. 21:54

Statuss

Pabeigts

19.12.2011

Šķeldas katla ar jaudu 7MW izbūve SIA “Salaspils Siltums” katlu mājas teritorijā Miera ielā 31a, Salaspilī.

16.01.2012, plkst. 21:54

Pabeigts

Publikācijas datums

19.12.2011

Iepirkuma mērķis

Šķeldas katla ar jaudu 7MW izbūve SIA “Salaspils Siltums” katlu mājas teritorijā Miera ielā 31a, Salaspilī.

Iesniegšanas termiņš

16.01.2012, plkst. 21:54

Statuss

Pabeigts

03.08.2011

Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Salaspilī, tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana.

12.08.2011, plkst.

Pabeigts

Publikācijas datums

03.08.2011

Iepirkuma mērķis

Centralizēto siltumenerģijas pārvades un sadales tīklu rekonstrukcija Salaspilī, tehniskā uzraudzība un metināto savienojumu laboratorijas testu veikšana.

Iesniegšanas termiņš

12.08.2011, plkst.

Statuss

Pabeigts

13.05.2011

2 Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Salaspilī no kameras K 1-4-1 līdz Miera ielai 17.

31.05.2011, plkst. 21:54

Pabeigts

Publikācijas datums

13.05.2011

Iepirkuma mērķis

2 Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcija Salaspilī no kameras K 1-4-1 līdz Miera ielai 17.

Iesniegšanas termiņš

31.05.2011, plkst. 21:54

Statuss

Pabeigts