Publikācijas datums

Iepirkuma mērķis

Iesniegšanas termiņš

Statuss

29.05.2020

Izsludinam sarunu procedūru “Kurināmās šķeldas piegāde”.

12.06.2020, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

29.05.2020

Iepirkuma mērķis

Izsludinam sarunu procedūru “Kurināmās šķeldas piegāde”.

Iesniegšanas termiņš

12.06.2020, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

13.05.2019

Izsludinam iepirkumu “Katlu mājas telpu pārbūve”.

10.06.2019, plkst. 16:41

Pabeigts

Publikācijas datums

13.05.2019

Iepirkuma mērķis

Izsludinam iepirkumu “Katlu mājas telpu pārbūve”.

Iesniegšanas termiņš

10.06.2019, plkst. 16:41

Statuss

Pabeigts

30.04.2019

Izsludinam sarunu procedūru “Kurināmās šķeldas piegāde”.

20.05.2019, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

30.04.2019

Iepirkuma mērķis

Izsludinam sarunu procedūru “Kurināmās šķeldas piegāde”.

Iesniegšanas termiņš

20.05.2019, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

22.01.2019

Izsludinam iepirkumu “Teritorijas nožogojuma izbūve”.

25.02.2019, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

22.01.2019

Iepirkuma mērķis

Izsludinam iepirkumu “Teritorijas nožogojuma izbūve”.

Iesniegšanas termiņš

25.02.2019, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

14.06.2018

Izsludinam iepirkumu “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvniecības būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība”.

17.07.2018, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

14.06.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam iepirkumu “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvniecības būvprojekta ekspertīze un būvuzraudzība”.

Iesniegšanas termiņš

17.07.2018, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

16.05.2018

Izsludinam sarunu procedūru “KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE”.

06.06.2018, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

16.05.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam sarunu procedūru “KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE”.

Iesniegšanas termiņš

06.06.2018, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

27.03.2018

Izsludinam sarunu procedūru “Maģistrālās siltumtrases atzara “B” Silava posmu pārbūve”.Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/4.

24.04.2018, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

27.03.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam sarunu procedūru “Maģistrālās siltumtrases atzara “B” Silava posmu pārbūve”.Iepirkuma identifikācijas Nr. SalSil 2018/4.

Iesniegšanas termiņš

24.04.2018, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

13.03.2018

Izsludinam atklātu konkursu „Zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma kontūra ierīkošana katlu mājai Miera ielā 31A, Salaspilī”.

24.04.2018, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

13.03.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam atklātu konkursu „Zibensaizsardzības sistēmas un zemējuma kontūra ierīkošana katlu mājai Miera ielā 31A, Salaspilī”.

Iesniegšanas termiņš

24.04.2018, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

03.03.2018

Izsludinam sarunu procedūru “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

03.04.2018, plkst. 10:00

Pabeigts

Publikācijas datums

03.03.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam sarunu procedūru “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

Iesniegšanas termiņš

03.04.2018, plkst. 10:00

Statuss

Pabeigts

04.02.2018

Izsludinam sarunu procedūru “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

, plkst.

Pabeigts

Publikācijas datums

04.02.2018

Iepirkuma mērķis

Izsludinam sarunu procedūru “Saules kolektoru sistēmas ar siltumenerģijas akumulācijas tvertni un biomasas katlu mājas ar 3 MW jaudu būvprojekta izstrāde, būvdarbi un autoruzraudzība”

Iesniegšanas termiņš

, plkst.

Statuss

Pabeigts

16.08.2017

Izsludinam atklātu konkursu par “SIA “Salaspils Siltums” 20/0.4kV transformatoru pārbūvi”

06.09.2017, plkst. 13:14

Pabeigts

Publikācijas datums

16.08.2017

Iepirkuma mērķis

Izsludinam atklātu konkursu par “SIA “Salaspils Siltums” 20/0.4kV transformatoru pārbūvi”

Iesniegšanas termiņš

06.09.2017, plkst. 13:14

Statuss

Pabeigts

17.05.2017

Izsludina sarunu procedūru “KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE”.

31.05.2017, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

17.05.2017

Iepirkuma mērķis

Izsludina sarunu procedūru “KURINĀMĀS ŠĶELDAS PIEGĀDE”.

Iesniegšanas termiņš

31.05.2017, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

14.12.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanu”.

03.01.2017, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

14.12.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Pašpatēriņa elektroenerģijas ražošanu”.

Iesniegšanas termiņš

03.01.2017, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

10.11.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Tranzīta cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu”.

29.11.2016, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

10.11.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Tranzīta cauruļvadu siltumizolācijas nomaiņu”.

Iesniegšanas termiņš

29.11.2016, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

20.05.2016

Izsludina atklātu konkursu par “Maģistrālo siltumtīklu pazemes trašu renovāciju, uzstādot noslēgarmatūru atzaros un ēku ievados”.

21.06.2016, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

20.05.2016

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Maģistrālo siltumtīklu pazemes trašu renovāciju, uzstādot noslēgarmatūru atzaros un ēku ievados”.

Iesniegšanas termiņš

21.06.2016, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

28.10.2015

Izsludina atklātu konkursu par “Vieglā komerctransportlīdzekļa piegādi”.

13.11.2015, plkst. 12:00

Pabeigts

Publikācijas datums

28.10.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Vieglā komerctransportlīdzekļa piegādi”.

Iesniegšanas termiņš

13.11.2015, plkst. 12:00

Statuss

Pabeigts

27.04.2015

Izsludina atklātu konkursu par tehniskās uzraudzības veikšanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

26.05.2015, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

27.04.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par tehniskās uzraudzības veikšanu projektam “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

Iesniegšanas termiņš

26.05.2015, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

19.02.2015

Izsludina atklātu konkursu par “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

07.04.2015, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

19.02.2015

Iepirkuma mērķis

Izsludina atklātu konkursu par “Siltumavota efektivitātes paaugstināšana Salaspilī”.

Iesniegšanas termiņš

07.04.2015, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

20.10.2014

Izsludina iepirkumu “Siltumtīklu un katlu kontūru atdalīšana, siltuma avota automatizācija”.

25.11.2014, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

20.10.2014

Iepirkuma mērķis

Izsludina iepirkumu “Siltumtīklu un katlu kontūru atdalīšana, siltuma avota automatizācija”.

Iesniegšanas termiņš

25.11.2014, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts

07.04.2014

Izsludina iepirkumu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”.

06.05.2014, plkst. 11:00

Pabeigts

Publikācijas datums

07.04.2014

Iepirkuma mērķis

Izsludina iepirkumu “Maģistrālo siltumtīklu rekonstrukcijas tehniskā uzraudzība, ietverot laboratoriskās kontroles metodes”.

Iesniegšanas termiņš

06.05.2014, plkst. 11:00

Statuss

Pabeigts